M plusOglasiVisoko

Općina Visoko – Javne nabavke

TRI JAVNA POZIVA

Općina Visoko pokrenula otvoreni postupak javne nabavke za realizaciju projekata po lotovima

Obavještavamo javnost da je Općina Visoko  pokrenula otvoreni postupak  javne nabavke za realizaciju projekata po lotovima kako slijedi:

 

LOT 1 – Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Kovačići, MZ Gračanica;

LOT 2 – Asfaltiranje lokalnog puta u naselju Bulčići, MZ Bulčići;

LOT 3 – Rekonstrukcija lokalnog puta Tramošnjik-Ulukovac, MZ Gračanica;

LOT 4 – Asfaltiranje lokalnog puta – zaseok Grab: MZ Dobrinje

LOT 5 – Asfaltiranje puta u naselju Prhovo – MZ Porječani

 

U prilogu Obavještenje o nabavci.

 

Općina Visoko pokrenula konkurentski postupak sa dodatnom objavom za izbor najpovoljnijih ponuđača za pružanje usluga revizije projekata za 2016. god. (drugi put) po lotovima

Općina Visoko  je pokrenula konkurentski postupak sa dodatnom objavom za izbor najpovoljnijih ponuđača za pružanje usluga revizije projekata za 2016. god.  (drugi put) po lotovima:

LOT 1 – Pružanje usluga revizije projektne dokumentacije cestovne  infrastrukture;

LOT 2 – Pružanje usluga revizije projektne dokumentacije vodovodne i kanalizacione infrastrukture i regulacije potoka;

LOT 3 – Pružanje usluga revizije projektne dokumentacije javne rasvjete;

LOT 4 – Pružanje usluga revizije projektne dokumentacije mostovskih konstrukcija i AB potpornih zidova,

LOT 5 – Pružanje usluga revizije projektne dokumentacije poslovnih i javnih objekata,

na osnovu potreba ugovornog organa, predviđenih u 2016. god., a planiranih iz Budžeta Općine Visoko.

 

 

U prilogu Obavještenje o nabavci.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Općina Visoko pokrenula postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva

Općina Visoko  je pokrenula postupak  javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za sanaciju krova na kulturnom centru Prijeko.

 

Obavještenje o nabavci se nalazi u prilogu.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close