Kultura življenjaLifestyleVisokoZdravlje

Okruglim stolom u Visokom obilježen Međunarodni dan bijelog štapa

OKRUGLIM STOLOM U VISOKOM OBILJEŽAN DAN BIJELOG ŠTAPA

U povodu obilježavanja 15. Oktobra, Međunarodni dan bijelog štapa, u organizaciji Udruženja slijepih Visoko kroz realizaciju projekta „Asistivna tehnologija i personalna asistencija za slijepe i slabovidne osobe kao preduslov njihove socijalne inkluzije- Pružite nam šansu“, koji je podržan od Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH i Grada Visoko, organizovan je Okrugli sto na gore spomenutu temu.

Pored članova Udruženja na Okruglom stolu evidentirano je i prisustvo predstavnika izvršne vlasti Grada Visoko, Centra za socijalni rad Visoko, Gradskog Muzeja Visoko , predstavnika firme koja se bavi nabavkom i prodajom savremenih asistivnih pomagala i predstavnika udruženja građana iz Visokog.

Nakon uvodnog obraćanja predsjednika Udruženja slijepih Visoko (USV) Jusić Elmedina koji je pojasnio razloge i ciljeva današnjeg druženja u izlaganju teme priključio se i konsultant na projektu Risto Nišić koji je govorio na temu nabavke asistivne tehnologije kroz sistem i ciljano za potreba korisnika.

Senad Goralija se obratio prisutnim po pitanju persnalnog asistenta u budućem radu sa slijepim osobama te planovima Udruženja da u narednom periodu tokom realizacije projekta izvrši odabir mladih osoba koje će proći obuku i usavršavanje za poziv personalnog asistenta.

Potom je uprilićena promocija i edukacija u korištenju novih tehnoloških dostignuća u pogledu asistivne opreme koja je neophodna slijepim osobama u svakodnevnom životu. Zanimljivo je bilo obraćanje predstavnika organizacija, službi i institucija koji su biranim rijećima skrenuli pažnju prisutnih na želju i namjeru da se u budućem vremenu postigne što bolja saradnja i protok informacija sa ciljem poboljšanja uslova života ove populacije i općenito populacije osoba sa invaliditetom.

Na kraju rada kroz obrađene teme Okruglog stola usvojeni su i zaključci:
– Zagovaranjem i lobiranjem kroz sve nivoe vlasti uvoditi sistem u nabavci asistivne opreme za slijepe;
– Sistemsko obezbjeđivanje sredstava za rad personalnih asistenata;
– Izbor i edukacija personalnih asistenata;
– Konstantna edukacija slijepih u korištenju nove asistivne tehnologije , odnosno svrsishodne opreme neophodne za svakodnevni život;

Na kraju vjerujući da su postignuti ciljevi rada Okruglog stola na Udruženju ostaje da djeluje u pravcu ostvarenja obezbjeđivanje veće pristupačnosti kroz korištenje savremenih specijalnih pomagala i organizovanih servisa personalne asistencije za potrebe uspješnijeg socijalnog uključivanja i podizanje nivoa kvaliteta života slijepih i slabovidnih sa područja Grada Visoko.

Visoko; 15.10.2021. god Senad G.

Usov Udruženje Slijepih Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close