Oko 90 posto preduzeća s državnim kapitalom uknjižilo Federaciju kao vlasnika

Agencija za privatizaciju u FBiH uskoro će Vladi Federacije BiH dostaviti informaciju o realizaciji Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima s učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, rečeno je na sjednici Upravnog odbora APF-a.

Odredbama člana 18. propisano je da će, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH u registrima, državni kapital u privrednim društvima, po službenoj dužnosti, uknjižiti na Federaciju kao vlasnika, a Vladu Federacije kao nosioca prava upravljanja, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Prema informacijama s kojima APF do sada raspolaže, oko 90 % firmi izvršilo je Uredbom traženu registraciju na sudovima.

Na prethodnoj sjednici, Upravni odbor APF-a donio je Odluku o odobravanju Korigovanog počenog bilansa stanja i programa privatizacije preduzeća Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica. U ovom preduzeću je 100 % državni kapital.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close