Održavanje javne gradske rasvjete povjereno preduzeću “Mualvis” d.o.o.Visoko

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Općine Visoko, ovim putem obavještava građane da je održavanje javne gradske rasvjete povjereno preduzeću “Mualvis” d.o.o.Visoko.

Sve kvarove koje uočite na javnoj rasvjeti možete direktno prijaviti osobi zaduženoj za održavanje javne rasvjete na broj 732-552.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close