Održana stručna obuka matičara za vođenje matičnih knjiga

U Velikoj sali Općine Visoko, održana je stručna obuka i osposobljavanje matičara za vođenje matičnih knjiga čiji je organizator Federalni MUP uz suradnji sa UNHCR-om i Fondacijom Bosansko-hercegovačka inicijativa žena.

Stručna obuka je namijenjena za sve državne službenike i namještenike općina Zeničko-dobojskog kantona kao i kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova koji su određeni za izvršenje poslova iz oblasti državljanstva utvrđenih Zakonom o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi obuke su da se bliže obrade sva pitanja u oblasti sticanja i prestanka državljanstva Federacije i nadležnosti općinskih i gradskih službi za matične knjige i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

www.magazinplus.eu – Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close