Održana sjednica Vlade FBiH

Na današnjoj 30. hitnoj sjednici održanoj u Mostaru, Vlada FBiH utvrdila i u parlamentarnu proceduru, po skraćenom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, priopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.

Vlada se za izmjene i dopune Zakona opredijelila nakon velikog broja inicijativa koje su Federalnom ministarstvu pravde dostavili drugi federalni organi uprave.

Tako je, na inicijativu Federalnog ministarstva kulture i sporta, a zbog obaveze proizašle iz Zakona o mladima, nadležnost ovog ministarstva proširena, te je predloženo da se ono zove Federalno ministarstvo kulture, sporta i mladih.

Federalni zavod za mjeriteljstvo se briše iz sastava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i pozicionira se u sklopu samostalnih upravnih organizacija.

Također, u sklopu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija više nije Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

Kod Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, promijenjena je odredba koja se odnosi na poslove vojnih evidencija koje je ovo ministarstvo privremeno preuzelo Uredbom o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane. Izmjene su i u tome što je sada precizirano da Ministarstvo pomaže izgradnju, uređenje i održavanje spomen-obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava.

Novom odredbom je propisano da se u sastavu Federalnog ministarstva prostornog uređenja formira Zavod za prostorno planiranje Federacije BiH, kako bi bio omogućennen kontinuitet u izradi planskih dokumenata kao i paralelna izrada više planskih dokumenata. Pored navedenog Zavod bi se bavio i aktivnostima istraživačkog karaktera.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Vlada FBiH utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o igrama na sreću. Ovim propisom definirano je da se igre na sreću na teritoriju Federacije BiH realiziraju putem Lutrije BiH i pravnih osoba registriranih za ovu djelatnost.

Igrom na sreću smatra se igra u kojoj se, za uplatu određenog iznosa, sudionicima pruža mogućnost stjecanja dobitka u novcu, stvarima ili pravima, pri čemu krajnji rezultat igre ne ovisi o znanju ili umješnosti sudionika igre, već od slučaja ili nekog neizvjesnog događaja.

Prema vrsti, igre na sreću dijele se na klasične (lutrijske) i posebne. Klasične su one u kojima se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka: srećka (robna, novčana, robno-novčana, ekspres, instant), loto,  sportska prognoza tv tombola i tombola u zatvorenom prostoru.

Klasične (lutrijske) igre priređuju se isključivo putem Lutrije BiH, izuzev tombole u zatvorenom prostoru koju mogu priređivati sportska društva i sportski savezi na temelju odobrenja Porezne uprave, isključivo u zatvorenim prostorima.

Kod posebnih igara na sreću se unaprijed ne utvrđuje fond dobitka, a to su igre u kazinu, na automatima u posebnim klubovima i klađenja na sportske rezultate i druge stvarne neizvjesne događaje.

Lutrija BiH plaća mjesečnu naknadu u iznosu od deset posto od ukupnog prometa ostvarenog priređivanjem igara na sreću, a osnovicu za uplatu naknade čini ukupna vrijednost prodanih srećaka, odnosno primljenih uplata za pojedinu igru.

Prihodi ostvareni po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću pripadaju Federaciji BiH, a dio tih prihoda raspodjeljuje se za financiranje programa i projekata udruga građana i humanitarnih organizacija

Porez na dobitke ostvarene u klasičnim igrama na sreću obračunava se i naplaćuje pri isplati svakog pojedinačno ostvarenog dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač igara na sreću. Porez na dobitke plaća se po stopi od deset posto na dobitke iznad 50 KM do 10.000 KM, a po stopi od 15 posto na dobitke iznad 10.000 KM.

Za isplatu dobitaka u klasičnim (lutrijskim) igrama koje priređuje Lutrija BiH jamči Federacija BiH, a za isplatu dobitaka u posebnim igrama jamče priređivači cjelokupnom svojom imovinom.

Zabavne igre (igre na računalima, igraćim konzolama, simulatorima, automatima za video igre, fliperima, bilijarima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naplatu, a u kojima igrač ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima) nisu igre na sreću u smislu ovoga Zakona. To nisu ni nagradni natječaji i nagradne igre koje priređuju pravne osobe s ciljem propagande.

One mogu biti organizirane pod uvjetom da se sudjelovanje u igri ne naplaćuje posebno, da se nagrade isplaćuju u proizvodima ili uslugama, da se unaprijed uplati šest posto od ukupne vrijednosti nagradnog fonda (po 1,5 posto Crvenom križu, „Caritasu”, „Merhametu MDD” i „Dobrotvoru”) i da se pravila igre, uz prethodno odobrenje Ministarstva, objave u dnevnom tisku.

Ukupna vrijednog nagradnog fonda kojeg sačinjavaju proizvodi i usluge čija se vrijednost utvrđuje po tržišnim cijenama, ne može prelaziti iznos od 200.000 KM.

O PROŠLOGODIŠNJEM POSLOVANJU  JAVNOG PODUZEĆA AUTOCESTE FBiH

Federalna vlada usvojila je danas Izvješće o prošlogodišnjem poslovanju Javnog poduzeća Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2012. godinu.

U Izvješću se navodi kako je 2012. godine intezivirana izgradnja autoceste na Koridoru Vc, te su, uz postojeća četiri gradilišta (Bilješevo – Kakanj, Gorica – Bilješevo, Drivuša – Gorica i Kravice – Bijača), otvorena četiri nova (Suhodol – Tarčin, Lepenica- Suhodol, Vlakovo – Lepenica i Zvirovići – Kravice).

Početkom 2012. godine bilo je izgrađeno 47 kilometara autoceste, dok se dodatnih 46 km u izgradnji i okončanje radova se očekuje u 2014. godini. Projekt uvođenja zatvorenog sustava naplate cestarine na autocesti, na dionici Kakanj – Jošanica jedna je od najznačajnijih aktivnosti u 2012. godini. Taj projekt uspješno je okončan i stavljen u funkciju sredinom protekle godine, a u njega je uloženo više od 5,6 milijuna konvertibilnih maraka.

Autoceste FBiH su u 2012. godini ostvarile prihode od 100,8 milijuna KM, od čega od akcize iz cijene goriva 67,3 milijuna KM, a 15,1 milijun KM od naplate cestarine. Ukupna imovina Autocesta FBiH vrijedila je lani 889.804.000 KM, dok je u 2011. godini vrijedila 617.962.000 KM.

Povodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, Vlada FBiH zadužila je sve federalne ministre da pripreme rješenja o imenovanjima nadzornih odbora u kompanijama iz svojih nadležnosti kojima je mandat istekao.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close