Održana sjednica Izvršnog odbora NS Federacije BiH: 06. marta započinje Prva liga F BiH

U prostorijama NS FBiH, dana 14.12.2015. godine, održana je redovna 28. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Federacije BiH pod predsjedavanjem predsjednika Mate Jozića.

Sjednici je prisustvovalo svih 10 članova Izvršnog odbora, kao i predsjednici Komisije za takmičenje, Komisije za suce i suđenje i dopredsjednik Disciplinske komisije NS FBiH.

Na sjednici Izvršnog odbora jednoglasno su doneseni sljedeći zaključci:

Usvojeni su izvještaji o:

– takmičenju Prve i Druge lige FBiH
– suđenju Prve i Druge lige FBiH
– radu Disciplinske komisije NS FBiH
– takmičenju Prve ženske lige FBiH
– takmičenju Omladinske lige BiH
– takmičenju Prve futsal lige FBiH

Usvojen je kalenar takmičenja za proljetni dio takmičarske sezone 2015/2016. Proljetni dio takmičenja počinje:

– Prva futsal liga FBiH – 23/24.01.2016. godine
– Prva liga FBiH – 05/06.03.2016. godine
– Omladinska liga BiH “Centar” i “Jug” – 05/06.03.2016. godine
– Druga liga FBiH “Centar”, “Sjever” i “Jug” – 12/13.03.2016. godine
– Druga liga FBiH “Zapad” – 02/03.04.2016. godine
– Prva ženska liga FBiH -02/03.04.2016. godine

Usvojena je informacijao radu Komisije NS Federacije BiH za procjenu šteta od poplava, a cjelokupan izvještaj o radu Komisije sa svim relevantnim podacima bit će dostavljen u NS/FS BiH.

Pokrenuta je inicijativa za izmjenu i usaglašavanje Statuta NS Federacije BiH i statuta kantonalnih/županijskih saveza sa posljednjim izmjenama i dopunama Statuta Nogometnog/fudbalskog saveza BiH.

Izvršni odbor NS FBiH usvojio je Nacrt financijskog plana prihoda i rashoda za 2016. godinu, te donio odluku o privremenom finansiranju Saveza za prva tri mjeseca u narednoj godini.

Usvojena je informacija o održanoj Skupštini Nogometnog saveza Srednjobosanskog kantona/kantona Središnja Bosna.

www.magazinplus.eu – NS F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close