Održana prezentacija rezultata ”Procjene sistema integriteta Općine Visoko”

Jučer je u Maloj sali Općine Visoko održana prezentacija rezultata istraživanja pod nazivom ”Procjena sistema integriteta Općine Visoko”.

Cilj LIS procjene jeste pružiti sveobuhvatnu procjenu integriteta sistema lokalne samouprave, tj. ocijeniti postojanje i učinkovitost procedura i mehanizama za poticanje transparentnosti, odgovornosti i  integriteta u cilju suzbijanja korupcije na lokalnom nivou, pri tome nudeći preporuke za njihovo dalje unapređenje. Metodologija je zasnovana na participativnom pristupu, te su u izradi ove procjene aktivno učestvovali i predstavnici JLS, kroz intervjue i pismeni doprinos, kao i radionicu koju je organizovao  TI BiH.

Krajnji cilj istraživanja je ukazati na dobre prakse, kao i na određene slabosti u lokalnom sistemu, te pružiti preporuke za njihovo otklanjanje.

Nakon provedenog istraživanja, urađene su preporuke, a općina Visoko je među vodećim općinama u BiH po pitanju uređenja i transparentnosti. Veliki fokus je stavljen na ”otvaranje vrata građanima”, kanalisanje i ažuriranje informacija. Dalji planovi su organizacija treninga vezanih za izradu planova integriteta te implementacija preporuka i dodatno unapređenje sistema.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close