Visoko

Održana konferencija „Grupe za zaštitu djece i mladih na području općine Visoko“

U Kulturnom centru Altindağ – Visoko danas je održana konferencija „Grupe za zaštitu djece i mladih na području općine Visoko“, koja je organizovana u sklopu aktivnosti Grupe, a imala je za cilj predstavljanje sistema referalnih mehanizama u borbi protiv nasilja nad i među djecom na lokalnom nivou, kao i predstavljanje dosadašnjih aktivnosti, a uz podršku i saradnju sa Općinom Visoko, World Visionom i UNICEF–om.

Prisutnima se na početku obratila Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić, koja je otvorila konferenciju i naglasila kako Općina Visoko želi da bude aktivna i da, u saradnji sa ovom Grupom i ostalim Udruženjima, stvara što bolje uslove za rad i život naše djece.

Slika 1

„Veliko mi je zadovoljstvo što smo se danas okupili da damo podršku Grupi koja se bori protiv nasilja nad djecom i pravi bolje okruženje na području općine Visoko za život djece, uz podršku World Visiona, UNICEF – a i ostalih organizacija koje podržavaju ovakav vid rada.

Želim da se zahvalim i radnoj Grupi na pokazanom angažmanu od 2014. godine, kada je i formirana.

Razgovarajući o potrebi formiranja ovakve Grupe, iskazala sam želju i namjeru da to bude jedna istinska radna Grupa, koja neće biti osnovana samo radi forme. Grupa djeluje već pune tri godine i nadam se da će njene buduće aktivnosti biti uspješne kao i dosadašnje.

Opredjeljenja Općine Visoko za rad sa djecom i omladinom su prepoznatljiva i to kroz razne vidove aktivnosti, gdje podršku dajemo razvoju djece i omladine, prije svega, kroz nastavne i vannastavne aktivnosti putem škola ali i ostalih institucija.

Podržavamo i razna Udruženja mladih koja se bave ovom problematikom.

Općina Visoko će i dalje biti otvorena za sve dobre prijedloge i biti će partner u realizaciji svih uspješnih projekata i vrlo rado ćemo se uvijek odazvati pozivu da učestvujemo u organizaciji ovakvih ili sličnih konferencija“, poručila je načelnica Babić.

Slikaa 1

Učešće na konferenciji su uzeli i predstavnici javnih ustanova (Centar za socijalni rad, Centar za mentalno zdravlje, Dom zdravlja, Policijska uprava, obrazovne ustanove, vjerske institucije), predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnici omladinskih grupa koji su uključeni u sistem zaštite djece kao članovi grupa za dobrobit djece na lokalnom nivou.

Slika 2

Inaće, 20 novembar se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan djeteta. Na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. novembra 1989. godine je usvojena Konvencija o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje država koja ju je potpisala i ratificirala mora garantovati svakom djetetu.

U Konvenciji se govori, prije svega, o obavezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obavezama brojnih društvenih činilaca u vezi zaštite djeteta.

Cilj ovog datuma je da podsjeti i senzibilizira javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Slika 3

Press Općine Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close