-TopSLIDEVisoko

Održana Izborna Skupština aerokluba “Izet Kurtalić” Visoko

U subotu 12.06.2021.g. sa početkom u 16h uspješno je održana Izborna Skupština aerokluba Izet Kurtalić Visoko na sportskom letilištu LQVI „Kenan Jusufbašić – Visoko“. Učešće su uzeli delegati predstavnici aeromodelarske i letačke sekcije te sudačke podsekcije, kao i prisutni gosti prijatelji kluba i predstavnici medija. Sve odluke po dnevnom redu su donijete većinom glasova. Usvojeni su izvještaji o radu obje sekcije kao i finansijski izvještaj za proteklu godinu te planovi o radu i finansijski plan za 2021.g.. Također, pošto je ovo bila Izborna Skupština izabrani su i sljedeći nosioci funkcija na novi mandatni period od četiri godine:

Predsjednik AK Izet Kurtalić – Mirsad Kapetanović

Podpredsjednik za aeromodelarstvo – Malik Čabaravdić

Podpredsjednik za sportsko letenje – Armin Nesiren

Upravnik letilišta – Edin Šahinović i

Sekretar aerokluba – Sabrija Limo

Izabranim članovima čestitamo i želimo uspješan rad kao i nove pozitivne rezultate u bliskoj budućnosti, a s obzirom i na dosadašnje ostvarene ciljeve i dugogodišnji plodonosan kontinuitet rada ne sumnjamo da će tako i biti.

Sportski pozdrav!

AEROKLUB / AEROCLUB „IZET KURTALIĆ“

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close