Održana 106. sjednica Vijeća ministara BiH: Raspoređena sredstva za sanaciju poplava

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o rasporedu financijskih sredstava osiguranih iz Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2014. godinu i sredstava prikupljenih na namjenskim računima u okviru Jedinstvenog računa trezora za pomoć stanovništvu na područjima pogođenim poplavama u svibnju 2014.

Sredstva u iznosu od 10.163.377,40 KM koja su do sada prikupljena bit će raspoređena u iznosu od po 49 posto za Federaciju BiH i Republiku Srpsku, dok je dva posto namijenjeno Brčko Distriktu BiH.

Sva financijska sredstva koja budu prikupljena na namjenskim računima u okviru Jedinstvenog računa trezora nakon donošenja ove odluke raspoređivat će se u ovim dogovorenim omjerima.

Republika Srpska, Federacija BiH i Brčko Distrikt BiH dužni su da ova sredstva doznače kantonima i općinama sukladno procijenjenim štetama i potrebama prezentiranim na Međunarodnoj donatorskoj konferenciji u Bruxellesu te da o utrošku sredstava podnesu izvješće Vijeću ministara BiH.

U povodu zaključaka Predsjedništva BiH s 51. redovite sjednice koji se odnose na implementaciju financijskih sredstava za oporavak i obnovu područja pogođenih prirodnom nesrećom u Bosni i Hercegovini, koja su prikupljena na međunarodnoj donatorskoj konferenciji, zaključeno je da Vijeće ministara podržava princip transparentne, odgovorne i učinkovite implementacije financijskih sredstava prikupljenih na donatorskoj konferenciji, te će od svih sudionika u procesu oporavka i obnove tražiti maksimalno uvažavanje ovih principa.

Interesorna radna skupina Vijeća ministara zadužena je za pripremu prijedloga kriterija za raspodjelu pomoći Bosni i Hercegovini, koja je pozvana da uloži dodatne napore kako bi se okončala aktivnost na izradi prijedloga kriterija, a nositelj aktivnosti je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Također, pozivaju se nadležne entitetske i kantonalne institucije, kao i institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, da bez odlaganja urade kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove i projekte oporavka i obnove koji će biti financirani ovim sredstvima.

Ministarstvo financija i trezora zaduženo je da, sukladno Zakonu o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora i Zakonu o zaduživanju, dugu i jamstvima BiH, bez odlaganja poduzme potrebne aktivnosti i ubrza proceduru za zaključivanje financijskih, kreditnih i drugih sporazuma s državama, međunarodnim organizacijama i međunarodnim financijskim institucijama koji su neophodni za implementaciju financijskih sredstava prikupljenih na međunarodnoj donatorskoj konferenciji.

Zadužena su državna ministarstva komunikacija i prometa te financija i trezora da u suradnji s nadležnim entitetskim ministarstvima odmah poduzmu aktivnosti kako bi se ubrazala realizacija EBRD kredita i stvorile mogućnosti za realokaciju ovih sredstava.

FORMIRANA INTERRESORNA RADNA SKUPINA

Za realizaciju zaključaka Predsjedništva BiH sa 51. sjednice koji se odnose na uplovljavanje stranih brodova u Neumski akvatorij zaključeno je da se formira Interesorna radna skupina u sastavu: predstavnik Ureda predsjedatelja Vijeća ministara BiH; predstavnik Ministarstva vanjskih poslova; predstavnik Ministarstva sigurnosti; predstavnik Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa; predstavnik Ministarstva obrane; predstavnik Ministarstva komunikacija i prometa koji će biti voditelj radne skupine i predstavnik općine Neum.

Zadatak Interesorne radne skupine je da u roku od 90 dana sačini sveobuhvatnu analizu efekata uplovljavanja brodova u Neumski akvatorij, vodeći računa o ekološkim, ekonomskim, vanjskopolitičkim, sigurnosnim i obrambenim aspektima uplovljavanja, koja će biti podloga za davanje suglasnosti za uplovljavanje stranih brodova.

PREDSTAVNICI CIVILNOG DRUŠTVA UKLJUČUJU SE U RASPODJELU POMOĆI

Vijeće ministara BiH podržalo je prijedlog Ministarstva vanjskih poslova da se u sastav Interresorne radne skupine, čiji je zadatak da za Vijeće ministara pripremi prijedlog kriterija za raspodjelu svih vidova pomoći BiH, uključe predstavnici civilnog društva.

Uključivanjem predstavnika civilnog društva želi se doprinijeti uspostavi kredibilnog i transparentnog sustava raspodjele pomoći područjima pogođenim poplavama, a sukladno principima “Partnerstva za otvorenu vlast”.

Zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova da za narednu sjednicu pripremi način uključivanja predstavnika civilnog društva u ovu interresornu radnu skupinu.

VMBIH ĆE SE O DIREKTORU SIPA-e IZJASNITI NAKON NADLEŽNIH INSITUCIJA

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Ministarstva sigurnosti o poduzetim aktivnostima po dostavljenoj naredbi Tužiteljstva Bosne i Hercegovine za provedbu istrage protiv direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Vijeće ministara se također upoznalo s Informacijom Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) o postupanju Tužiteljstva Bosne i Hrcegovine i Ministarstva sigurnosti u svezi s oduzimanjem pristupa tajnim podatcima direktoru Državne agencije za istrage i zaštitu.

Vijeće ministara BiH će se o ovom pitanju izjasniti nakon što svoj stav utvrdi nadležna institucija BiH, odnosno Neovisni odbora Parlamentarne skupštine BiH.

Vijeće ministara BiH dostavit će ovaj zaključak Neovisnom odboru Parlamentarne skupštine BiH.

GRANT VRIJEDAN 2,5 MILIONA EURA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu u okviru IPA-e 2010 Državni program za BiH dio II – Vodovod i kanalizacija u RS, između BiH i Europske investicijske banke, s Osnovama za njegovo zaključivanje.

Riječ je o grantu vrijednom 2,5 milijuna eura, kao financijski doprinos Projektu vodoopskrbe i tretiranja otpadnih voda koji se provodi u 24 općine u Republici Srpskoj.

Ministarstvo financija i trezora dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Nikola Špirić.

PRISTUPANJE POMPIDOU SKUPINI VE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Skupini za suradnju u borbi protiv zlouporabe opojnih droga i nezakonite trgovine opojnim drogama – Pompidou skupini Vijeća Europe, u cilju doprinosa razvoju multidisciplinarne, konkretne i na znanosti utemeljene politike borbe protiv droga u zemljama članicama.

Na ovaj način BiH se pridružuje zemljama u regiji koje se već od ranije članice Pompidou skupine, a koja povezuje članice Europske unije s ostalim europskim zemljama u jačanju suradnje u ovoj oblasti, posebno u Mediteranskoj regiji (Maroko i Izrael).

Ministarstvo sigurnosti dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

50 MILIJUNA AMERIČKIH DOLARA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i odredilo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Operacija za razvojne politike za poslovno okruženje) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Cilj projekta je potpora reformskim politikama usmjerenim na unapređenje poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini.

Zajam iznosi 50 milijuna američkih dolara, od čega je Federaciji BiH namijenjeno 30 milijuna, a Republici Srpskoj 20 milijuna američkih dolara, s rokom otplate od 30 godina, uključujući grejs period od 10 godina.

PRODUŽENJE PRIVREMENOG BORAVKA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o utvrđivanju opravdanih razloga humanitarne prirode za produženje privremenog boravka državljanima Sirijske Arapske Republike zbog nepovoljne sigurnosne situacije i stanja životne ugroženosti u ovoj državi.

Prema Odluci, produženje privremenog boravka iz humanitarnih razloga može se na osobni zahtjev stranca odobriti u trajanju najduže do jedne godine, a postupak produženja provodi Služba za poslove sa strancima.

PROJEKT NOMINACIJA STEĆAKA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo Odluku o odobravanju 64.600,00 KM iz tekuće pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za projekt Nominacija stećaka – srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika – za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a.

Bosna i Hercegovina ima dva kulturna dobra upisana na Listu svjetske baštine, a upis stećaka bit će prvo upisano kulturno dobro koje je nominirano ispred više država.

Podsjećamo da su Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Srbija i Republika Crna Gora još 2009. godine pismom namjere dogovorile projekt Nominacija stećaka – srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika – za upis na Listu svjetske baštine. Iz BiH su na Tentativnu listu svjetske baštine upisane 22 nekropole sa stećcima i sada se okončava posao njihovog upisa na Listu svjetske baštine.

RJEŠAVANJE VLASNIČKOG STATUSA MAUZOLEJA U OLOMOUCU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjskih poslova o rješavanju vlasničkog statusa Mauzoleja u Olomoucu, Republika Češka, i dalo suglasnost Ministarstvu vanjskih poslova – Veleposlanstvu BiH u Republici Češkoj da u ime BiH dostavi odgovor Ministarstvu vanjskih poslova Republike Češke s identičnim sadržajem koji je predložila Republika Slovenija.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina suglasila se da Grad Olomouc preuzme vlasništvo nad Mauzolejem posvećenom palim borcima u I. svjetskom ratu na teritoriju Republike Češke, da rekonstuira ovaj značajni objekt i tako vrati dignitet sahranjenim vojnicima. BiH se pridružila slovenskom zahtjevu da se na Mauzoleju postavi spomen-ploča s natpisom za pale vojnike južnoslovenskog podrijetla te da se zemlje nasljednice bivše SFRJ redovito pozivaju da sudjeluju na komemorativnim aktivnostima.

USVOJENA PROCJENA PRIJETNJI OD ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo dokument „Procjena prijetnje od organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini“, koji predstavlja sveobuhvatnu analizu stanja u ovoj oblasti s preporukama za efikasniju borbu protiv organiziranog kriminala u BiH.

IMENOVANJE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, imenovalo je Željku Klobučar za člana Ureda za razmatranje žalbi BiH između priznatih stručnjaka upravnog prava s teritorija Federacije BiH.

www.magazinplus.eu – Vijeće ministara BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close