Održan 9. sastanak Izvršnog odbora NS BiH: Po 15.000 KM pomoći ženskim Premijer liga klubovima

Jučer je u Sarajevu, pod predsjedavanjem Predsjednika NS/FS BiH Elvedina Begića, održan 9. sastanak Izvršnog odbora NS/FS BiH, kojem su prisustvovali i članovi Odbora za savjetovanje i posredovanje Ivan Osim i Sead Kajtaz.

Na sastanku je jednoglasno  usvojeno slijedeće:

1.    Zapisnik i Informacija o realizaciji zaključaka sa 8. sastanka Izvršnog odbora;

2.     Izvještaj i takmičarskih organa o takmičenjima u nadležnosti NS/FS BiH u sezoni 2012./2013.: Komitet za takmičenje, Komitet za stadione i bezbjednost i Disciplinska komsija;

3.      Informacija  Komiteta za sudije i sudjenje sa usvojenim listama sudija i kontrolora suđenja za sezonu 2013./2014.;

4.      Lista delegata BH Telecom Premijer lige BiH za sezonu 2013/2014;

5.      Odluka o formiranju komisije za realizaciju plana unapređenja stadionske infrastrukture i ostale infrastrukturne projekte, u sastavu:  Ivan Beus, Dragan Kulina, Amer Halep, Darko Ljubojević i Sead Kajtaz;

6.       Odluka o nadležnostima i imenovanju Antikorupcionog tima, u sastavu:  Ivan Perić,  Senad Islam, Zlatko Spasojević, Žarko Laketa, Edin Kotlo i Damir Raguž;

7.       Odluka kojom se ovlašćuju Muhamed Begagić i Milorad Sofrenić da prate rad Komiteta za suđenje i Panela za suđenje, kao i implementaciju  Sudijske konvencije, uz  eksplicitno opredjeljenje za dosljednu primjenu ove Konvencije;

8.       Informacija o finansijskoj situaciji NS/FS BiH, sa Planom mjera štednje;

9.       Prijedlog izmjena i dopuna sistematizacije radnih mjesta Generalnog sekretarijata NS/FS BiH;

10.      Odluka o naknadama za službena lica u takmičenjima kojima rukovodi NS/FS BiH;

11.      Odluka o prelaznom roku za klubove i igrače futsalu (01. 08. – 01. 10. 2013.);

12.      Odluka o finansijskoj pomoći klubovima Premijer jedinstvene ženske lige BIH, prema kojoj će u sezoni 2013./2014. klubovi, osim oslobađanja  plaćanja kotizacije i troškova službenih lica, biti finansirani sa po 15.000 KM;

13.       Informacija o seminarima službenih lica BH Telecom Premijer lige BiH, koji će od danas do nedjelje biti održani u hotelu „Park“ u Vogošći;

14.       Odluka o načinu i rokovima plaćanja dugova koje klubovi BH Telecom Premijer lige imaju  prema Savezu;

15.       Zaključak prema kojem se obavezuju entitetski savezi da do 15. 08. 2013. godine dostave prijedloge za imenovanje članova komiteta Izvršnog odbora NS/FS BiH, u skladu sa važećim propisima i definisanim kriterijima.

www.magazinplus.eu – NS BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close