Odluke Vlade ZDK

Na  sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je set odluka iz oblasti podsticaja privrednim društvima s područja Kantona. Tako je na prijedlog Ministarstva privrede privrednom društvu AL-EX iz Zenice za troškove certifikacije energetske efikasnosti građevinskih objekata dodijeljeno 12.748 KM za izgrađeni objekat površine 638 m2 namijenjen za proizvodnju masivnih ploča. Za subvencije administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta Vlada je odobrila još tri podsticaja i to: visočkim farmama za tov peradi „Hamlet“ – 20.000 KM,  „Big-farm“ – 7.600 KM i „Pili“ – 32.000 KM.

 

Vlada je  imenovala i novi Upravni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona: Jasmina Hadžić, predsjednica i Saša Mehić i Amer Hodović, članovi.Kad je riječ o imenovanjima, treba reći i to da su na ovoj sjednici razriješeni dužnosti  članovi Skupštine Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona zbog neadekvatnog provođenja odluka Vlade naročito u dijelu koji se odnosi na smanjenje naknada članovima Nadzornog odbora ŠPD-a. Stoga su imenovani novi članovi Skupštine na period do 60 dana, odnosno do okončanja procedure imenovanja prema Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

 

Ministru za rad, socijalnu politiku i izbjeglice data je saglasnost da potpiše Sporazum o načinu snošenja troškova korištenja objekta „Penzionerski dom“  Zenica. Ovim Sporazumom Federalni zavod penzijskog i invalidskog osiguranja Mostar kao vlasnik i Vlada Zeničko-.dobojskog kantona odnosno Penzionerski dom kao korisnici definirat će načine izmirenja komunalnih usluga za ovu javnu ustanovu.

 

Vlada je na ovoj sjednici donijela Zaključak kojim se za plaćanje obaveza nastalih po sporovima nastalim primjenom kolektivnih ugovora u rebalansu budžeta Kantona za ovu godinu planira izdvojiti  do  0,5 odsto za svaku od slijedećih stavki: za isplate pravosnažnih sudskih presuda sa „liste čekanja“ kod IK Banke Zenica, za isplate nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama i za pravosnažne sudske presude po apelacijama pred Ustavnim sudom BiH.

 

Press služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close