Visoko

Odluka o dodjeli sredstava za realizaciju energetskog pregleda i certificiranja u svrhu utopljavanja objekata

Odluka o dodjeli sredstava za realizaciju energetskog pregleda i certificiranja u svrhu utopljavanja objekata

Na osnovu Javnog poziva objavljenog od strane Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih finansiranju energetskog pregleda i certificiranju u svrhu utopljavanja objekata – javne ustanove i stambeni objekti kolektivnog stanovanja na području općine Visoko, broj: 01/2-02-1225/15 od 09.11.2015.g., i Izvještaja o radu Komisije, Općinska načelnica donosi:

 

O D L U K U

o dodjeli sredstava za realizaciju energetskog pregleda i certificiranja u svrhu utopljavanja objekata

 

Općina Visoko – Odsjek za lokalni ekonomski razvoj je objavila Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih finansiranju energetskog pregleda i certificiranju u svrhu utopljavanja objekata – javne ustanove i stambeni objekti kolektivnog stanovanja na području općine Visoko.

Komisija zadužena za ocjenu i vrednovanje pristiglih zahtjeva imenovana Rješenjem Općinske načelnice

izvršila je pregled i ocjenu dostavljenih zahtjeva i konstatovala da je u roku za dostavljanje zahtjeva pristiglo 2 (dva) zahtjeva od strane javnih ustanova i 11 (jedanaest) zahtjeva od strane objekata kolektivnog stanovanja. Nakon pregleda dostavljene dokumentacije komisija je konstatovala da svi dostavljeni zahtjevi ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, te sačinila rang listu javnih ustanova/objekata u skladu sa postavljenim uslovima za dodjelu finansijskih sredstava.

 

Općina Visoko je osigurala potrebna finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta, te prihvatila sve upućene zahtjeve.

Rang lista javnih ustanova i stambenih objekata kolektivnog stanovanja kojima će biti odobrena sredstva za realizaciju energetskog pregleda i certificiranja u svrhu utopljavanja objekata:

 

1. Kulturno sportski centar „Mladost“ Visoko;

2. Dom zdravlja Visoko;

3. Kućni savjet, zgrada u ulici X br. 12, predsjednik savjeta Džezo Čvrljak Amra;

4. Kućni savjet br. 96, Naselje Luke IV B1/L1, predsjednik savjeta Mulić Faruk;

5. Kućni savjet br.100, zgrada A1 Novo Naselje, Luke IV, predsjednik savjeta Šabanović Dženan;

6. Kućni savjet br.73, Naselje Luke 3, predsjednik savjeta Lihić Mina;

7. Kućni savjet br. 87, Naselje Luke III B2-2, predsjednik savjeta Ličina Arnes;

8. Kućni savjet br. 15, zgrada u ulici X br.3, predsjednik savjeta Kaldžija Emin;

9. Kućni savjet, zgrada u ulici X, br. 2,4 i 6, predsjednik savjeta Šahinović Edin;

10. Kućni savjet, Donje Rosulje 36, predsjednik savjeta Efendira Omer;

11. Kućni savjet, zgrada u ulici Musala 17 i 19, predsjednik savjeta Duraković Mahir;

12. Kućni savjet, zgrada 32, ulica 1, predsjednik savjeta Babić Radmila;

13. Kućni savjet, MZ Donje Rosulje 34, predsjednik savjeta Cikotić Enes.

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

Amra Babić
Visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close