BiHPrivreda

Odluka Federalnog zavoda za agropedologiju: Bespalatna kontrola plodnosti zemljišta

Federalni zavod za agropedologiju Sarajevo donio je Odluku da će do prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa,na području Federacije Bosne i Hercegovine, kontrolu plodnosti zemljišta vršiti bez naknade.
Kontrola bez naknade predviđena je za poljoprivrednike upisane u Registar poljoprivrednih proizvođača i Registar klijenata.

Poljoprivredni proizvođači dužni su uzorke zemljišta dostaviti putem pošte na adresu .

Federalni zavod za agropedologiju Ul. Dolina br 6 , 71000 Sarajevo

Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i podatke o katastarskoj čestici (broj katastarske čestice i naziv katastarske općine) mogu dostaviti putem pošte, na e- mail adresu info@fzap.gov.ba ili fax 033/268-261

Sve informacije vezane za postupak kontrole plodnosti zemljišta mogu dobiti na telefon broj: 033/254-840; 033/268-262 i 061/388-849 u vremenskom period od 9,00-14,00 sati.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close