Visoko

Odgovor premijera Ganića na inicijativu gradonačelnice Amre Babić

GANIĆ: SUMNJAMO U DOBRENAMJERE GRADONAČELNICE BABIĆ I NUDIMO RJEŠENJE

PremijerZeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić uputio je reakciju na populističku medijskuincijativu vezanu za poskupljenje plina gradonačelnice Amre Babić s jasnimprijedlogom riješenja nastale situacije, u kojoj se navodi:

”Pozivamogradonačelnicu Babić da se uozbilji i konačno počne riješavati nagomilaneprobleme koje je priredila građanima Visokog svojim neradom, bahatošću istrahovladom. Sumnjamo u dobre namjere gradonačelnice te smatramo da je ovosamo još jedan od spinova koje priređuje javnosti u nedostatku konkretnihrezultata rada. Jednako kako traži subvencije za cijenu plina, bilo biočekivano da po toj i takvoj logici, gradonačelnica Babić traži subvencije zaenormno i nerazumno povećanje cijena komunalnih usluga u Visokom. Ali, takvonešto gradonačelnica nije i neće zatražiti, jer je to ogromno povećanje cijenakomunalnih usluga prozrokovala upravo ona svojom bahatom politikom usmjerenomprotiv interesa građana.

Nedopustvoje da voda građanima samo u ovoj godini bude 50% skuplja nego što je to biloranije, s tendencijom kontinuiranog poskupljenja, kao što je nedopustivo da cijenapriključka bude 1.000,00 KM umjesto prijašnjih 600,00 KM. Nedopustivost leži učinjenici da se povećava broj priključaka što direktno utiče na povećanjepotrošnje i veću zaradu, a istovremeno za realizaciju projekta imaju osiguranakreditna sredstva. Nedopustivo je još mnogo toga kada govorimo o nametima ugradu Visoko koji idu preko leđa građana, ali to nećemo ovom prilikom!

Vlada Ze-dokantona je trajno opredjeljenja da olakša građanima kreditno zaduženje, takošto je iz vodnih naknada finansirala izgradnju rezervoara na Kula Banjeru uiznosu od 350.000,00 KM, te nedavno odobrila 480.000,00 KM za finansiranjeizgradnje rezervoara Dubrave, a što bi u konačnici trebalo da umanji trošakprojekta po odobrenom kreditu za 830.000,00 KM. Ostaje nam da vidimo u šta ćebiti utrošena ušteđena sredstva od kredita!

Ako su uinteresu gradonačelnice grada Visokog manje cijene plina logično je da gradskovijeće grada Visoko ODMAH donese odluku kojom će smanjiti maržu koju zarađujeJP Visoko Ekoenergija, te ukine namet koji je uveden i koji se plaća na mjernomjesto u iznosu od 2KM mjesečno. Evidentno je da je JP Visoko Ekoenergija u2018. godini imalo dobit u iznosu od 622.656,00 KM što je sasvim dovoljno da seiz dobiti preduzeća pomogne građanima grada Visoko, jer je gradonačelnica usvojoj populističkoj incijativi izjavila da očekuje od Vlade ZDK subvenciju uiznosu od 624.295,95KM. Cijeneći da dobit JP Visoko Ekoenergija ne treba da seostvaruje preko leđa građana grada Visoko, Vlada Zeničko-dobojskog kantona će subvencioniratirazliku između dobiti i stvarnog povečanja cijene plina u iznosu od 1.639,95 KM kako ni taj iznos ne bi pao na teret našimgrađanima.

Podcrtavamoda Vlada Zeničko-dobojskog kantona neće ostaviti građane u nemilosti bahategradonačelnice. Mi ćemo učiniti sve da se sigurnost, sloboda, red i rad ponovovrate u Visoko. Puno je primjera općina u Ze-do kantonu koje poštuju svojegrađane i bore se za uvjete života i rada. Visoko zaslužuje puno bolje i mićemo to omogućiti. Napominjemo da se u gradu Visoko realizuje značajan brojprojekata koji se finansira iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona, ali vrločesto imate priliku gledati kako gradonačelnica Babić sve projekte pripisujesebi.”

Press služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close