Od ponedjeljka – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području općine Visoko

Načelnica općine je donijela Naredbu o provođenju protivepidemijske interventne sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i  deratizacije na području općine Visoko od 09.06.2014. do 13.06.2014 godine koju će organizovati  JU Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona.

Poslove provođenja deratizacije na području općine Visoko će obavljati zaposlenici Doma zdravlja Visoko.

Obaveznom  preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni slijedeći objekti i površine:

 1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),
 2. Obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama,
 3. Centralne deponije kao i nezvanična (neorganizovana) smetljišta u vangradskim naseljima,
 4. Vaspitno-obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori,
 5. Objekti javnih zdravstvenih ustanova,
 6. Javne ustanove administrativnog karaktera,
 7. Individualne stambene zgrade  u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja.
 8. Vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima.
 9. Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima,
 10. Objekti i površine javnih preduzeća i organizacija i svih fizičkih, pravnih i ostalih lica uključujući sve uslužne djelatnosti.
 11. Stacionirani objekti i sredstva javnog saobračaja,
 12. Objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće   upotrebe( korisnici i vlasnici istih),
 13. Objekti za pružanje usluga javne higijene,
 14. Zajednički  prostori stambenih zgrada  (podrumi i tavani)
 15. Rizična područja zahvaćena poplavom.

Troškove provođenja deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije  pod rednim brojem 1. do 15. snose Kanton i općina iz svojih buđeta.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close