Od 1. januara na snazi EFTA sporazum

Od 1. januara 2015. godine za BiH na snagu stupa EFTA sporazum, čime će biti omogućen plasman voća i povrća na tržišta zemalja članica ove ekonomske grupacije, saopštilo je  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Autor: FENA

Iz Ministarstva navode da je, u skladu sa zaključcima sa sastanka održanog 6. novembra, definisan set zaključaka/mjera koji je upućen Vijeću ministara BiH na razmatranje, čija bi primjena trebalo da doprinese prevazilaženju bar dijela identifikovanih poteškoća u oblasti poljoprivrede.

Ministarstvo radi na prevazilaženju problema sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači, posebno poslije majskih katastrofalnih poplava, i pozvalo je sve nadležne institucije da ulože maksimalan napor da bi uskoro bili postignuti i određeni rezultati.

Iz Ministarstva ističu da najveći dio zahtjeva udruženja poljoprivrednih proizvođača iz oba bh. entiteta ne spada u nadležnost ovog ministarstva već da rješavanje zahtijeva sinergijsko djelovanje nadležnih institucija na različitim nivoima vlasti u BiH.

Ministarstvo se obraćalo Upravi za indirektno oporezivanje BiH sa zahtjevom za provođenje pojačanog nadzora, odnosno naknadne kontrole kada je riječ o uvozu, te carinskom evidentiranju/tarifiranju mesa i mesnih prerađevina, te mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH, navodi se u saopštenju.

Upravnom odboru UIO BiH ponovo je upućena inicijativa za stvaranje odgovarajućih uslova za uvođenje “plavog dizela” na niovu cijele BiH, iako to, kako se navodi u saopštenju, ne spada u nadležnost Ministarstva.

Ministarstvo navodi da uprkos stalnom pritisku i dalje čvrsto stoji na poziciji da ne prihvati zahtjev Evropske komisije o pitanju tzv. tradicionalne trgovine u kontekstu zaključenja Dodatnog protokola na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kojeg BiH ima sa EU.

Ministarstvo smatra da bi prihvatanje koncepta “tradicionalne trgovine”, koje bi podrazumijevalo uklanjanje već ispregovarane carinske zaštite na poljoprivredne proizvode porijeklom iz EU, uključujući i najveći dio mliječnih proizvoda, proizvelo katastrofalne posljedice po poljoprivredni sektor u BiH.

U saopštenju se podsjeća da je Vijeće ministara BiH usvojilo Odluku o upravljanju tarifnim kvotama za poljoprivredne proizvode, čija će primjena početi 1. januara 2015. godine.

Na ovaj način konačno se uvodi odgovarajuća kontrola u procesu dodjeljivanja i korištenja povlaštenih carinskih kvota kada je riječ o poljoprivrednim proizvodima.

Od 1. decembra na snagu stupa Protokol broj 3. na Sporazum CEFTA, kojim je predviđeno uklanjanje carinskih opterećenja na proizvode iz BiH na tržište Albanije, čime će proizvodi iz BiH na ovom tržištu biti daleko konkurentniji nego u prethodnom periodu.

U saopštenju Ministarstva se ističe da za izvoz proizvoda animalnog porijekla iz BiH u Tursku ne postoje formalne prepreke, a da je otežavajuća okolnost nepovoljan modalitet transporta ovih proizvoda iz BiH.

Da bi taj problem bio prevaziđen, Ministarstvo i Kancelarija za veterinarstvo BiH u nekoliko navrata obraćali su se nadležnim institucijama EU u Briselu sa zahtjevom da prevoz ovih proizvoda iz BiH bude omogućen preko teritorije Bugarske, ali da još nije stigao pozitivan odgovor.

Kada je riječ o potencijalnom izvozu proizvoda animalnog porijekla u Rusku Federaciju, Ministarstvo se u nekoliko navrata obraćalo se nadležnim ruskim institucijama, ali one još nisu zvanično predvidjele slanje odgovarajuće komisije u BiH koja bi izvršila pregled potencijalnih izvoznih objekata.

Iz Ministarstva napominju da su se zajedno sa Kancelarijom za veterinarstvo BiH zvanično obratili i nadležnim institucijama EU da bi, nakon što bude odobren izvoz iz BiH na tržište Ruske Federacije, bio omogućen prevoz proizvoda animalnog porijekla preko teritorije Rumunije, jer postojeći potencijalni modaliteti transporta nisu ekonomski isplativi.

Angažovanjem Ministarstva i Kancelarije za veterinarstvo BiH riješen je problem suspenzije izvoza proizvoda animalnog porijekla iz BiH u carinsko područje Kosova, napominje se u saopštenju.

Iz Ministarstva poručuju da će nastaviti provoditi aktivnosti iz svoje zakonom definisane nadležnosti da bi se poboljšala situacija u oblasti poljoprivrede u BiH.

Na ostale nadležne institucije na svim nivoima vlasti Ministarstvo apeluje da u skladu sa svojim nadležnostima ulože maksimalne napore da bi očekivani rezultati bili postignuti u najkraćem periodu.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close