Objavljena četiri nova propisa o hrani

U Službenom glasniku BiH su jučer objavljena četiri propisa o hrani, koje je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, i to Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o hrani obogaćenoj nutrijentima, Pravilnik o dopunama Pravilnika o upotrebi zaslađivača u hrani i Pravilnik o kvalitetu voćnih vina.

Donošenjem Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani uspostavljen je konsolidovani propis u kome su obuhvaćeni trenutno važeći pravilnik i izmjena istog, kao i maksimalno dozvoljene količine za melamin i ne-dioksin shodno novoj Uredbi Komisije 594/2012/EU sa kojom je i usklađen.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o upotrebi zaslađivača u hrani dopunjuje listu odobrenih zaslađivača za upotrebu u hrani za zaslađivač poliglicitol sirup (E 964) i propisuje specifične kriterijume čistoće za navedeni zaslađivač.

Pravilnik o kvaliteti voćnih vina po prvi put u Bosni i Hercegovini normira oblast proizvodnje voćnih vina, te je od izuzetne važnosti, jer omogućava proizvođačima koji neće uspjeti plasirati svoje svježe voće da kao rezervnu varijantu iskoriste preradu preostalog neprodanog uroda za proizvodnju voćnih vina.

Shodno odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o hrani obogaćenoj nutrijentima, prilikom dodavanja vitamina ili minerala u hranu, ukupna količina prisutnog vitamina ili minerala koja se, bez obzira na svrhu, nalazi u hrani koja je na tržištu ne smije prelaziti količine vitamina i minerala koje se smatraju sigurnim za konzumaciju, određene naučnom procjenom rizika na osnovu općeprihvaćenih naučnih podataka uzimajući u obzir, po potrebi, različite stepene osjetljivosti različitih grupa potrošača.

U cilju zaštite interesa potrošača, omogućavanja potrošačima da izvrše izbor u vezi sa hranom koju konzumiraju i zaštite interesa proizvođača, Agencija za sigurnost hrane BiH, na osnovu Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04), inicira, priprema i organizuje izradu provedbenih propisa iz ovog zakona, priopćili su iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close