Objavljen tender za fabrike KTK Visoko, Trhulj će kontaktirati kupce

Agencija za privatizaciju FBiH ponovo je objavila javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju dvije fabrike u društvu KTK Visoko.

Riječ je o prodaji dvije tehničko-tehnološke cjeline: fabrike kože i krzna s pripadajućim zemljištem, cjevovodom, rezervoarima, bunarevima i trafoima, te fabrike obuće Goruša s pripadajućim zemljištem.
U prvom slučaju, prodaja fabrike u Topuzovom polju nudi se po najnižoj cijeni od 28.681.627 KM. Od ostalih uvjeta od kupca se traži prijem u radni odnos 150 uposlenika KTK Visoko u roku od 30 dana po zaključenju kupoprodajnog ugovora i njihovo upošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje tri godine od dana prijema, kao i investiranje u visini od 2.000.000 KM i to u renoviranje objekta.
Kod Fabrike obuće Goruša riječ je o prodaji nekretnina po najnižoj cijeni od 4.256.277 KM. Od ostalih uslova prodaje traži se od kupca prijem u radni odnos 150 zaposlenika KTK Visoko d.d. u roku od 30 dana po zaključenju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje tri godine od dana prijema,  kao i investiranje u objekte u visini od 400.000 KM u periodu od 12 mjeseci. Na obje fabrike postoje upisane hipoteke.
Sredstva dobijena prodajom fabrika usmjerit će se na izmirenje obaveza za neuplaćene poreze i doprinose na plaće i iz plaća, kao i izmirenje obaveza po osnovu hipoteka koje su upisane na navedenim nekretninama.
Podnošenje ponuda za obje fabrike je do 10. maja, a direktni pregovori sa ponuđačima održat će se 15. maja 2013. godine.
Na jučerašnjem razgovoru sa radnicima KTK Visoko ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj obećao je da će razgovarati sa zainteresovanim investitorima za ove fabrike.
Direktor APF-a  Šuhret Fazlić izjavio je prilikom zaključenja ranijeg javnog poziva da je bilo zainteresiranih kupaca za kupovinu proizvodnih cjelina, ali da u pregovorima nije postignut dogovor s kupcem u vezi s kupoprodajnom cijenom.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close