BiHPrivreda

Objavljen Komentar Zakona o radu FBiH autorice Jasminke Gradaščević-Sijerčić

Komentar Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine autorice prof. dr. Jasminke Gradaščević-Sijerčić, izašao je iz štampe u izdanju Privredne štampe d.o.o . Sarajevo, a knjiga je namijenjena pravnicima i drugim stručnjacima koji se bave radnim odnosima, prvenstveno kao koristan priručnik


“Imajući u vidu da je stupanjem na snagu Zakona o radu FBiH iz 2015. počela primjena njegove složene i zahtjevne materije, ova knjiga ima za cilj da kroz objašnjenja i tumačenje njegovih odredbi olakša razumijevanje važećih rješenja, te da ukaže na otvorena pitanja u njihovoj primjeni”, izjavila je Gradaščević-Sijerčić.

Kako je navedeno u knjizi, radni odnosi predstavljaju složen i delikatan sistem, te djelotvornost promjena podrazumijeva uvijek i potrebu vertikalne i horizontalne usklađenosti s propisima koji reguliraju ekonomsku i socijalnu politiku date države, oslonom na načela da rad nije roba i da je radno zakonodavstvo bez “poslodavca” – golo pravo – nullum ius.

Istovremeno, mogućnosti korištenja ove knjige su brojne, imajući u vidu da su radni odnosi najvidljiviji društveni odnosi od interesa za sve radnosposobne pojedince, ali i da se radi o pravnom području u kojem uvijek postoje velike aktivnosti i interes kako socijalnih partnera, tako i javnosti.

Objašnjenja i komentari odredbi ovog zakona oslonjena su na međunarodne radne standarde i univerzalnog i regionalnog karaktera koji su relevantni za pravni sistem u BiH, te druge propise koji su u međusobnoj čvrstoj uvezanosti s ovim zakonom.

Također, objašnjenja i komentari su dati za svaku odredbu Zakona, odnosno za svaki stav, uz opća razmatranja instituta, gdje je to bilo potrebno i izražavaju stavove autorice. Komentar sadrži i naznake stavova iz sudske prakse nastale povodom primjene Zakona o radu iz 1999., s obzirom na to da nova sudska praksa tek nastaje na osnovu ovog zakona.

Zakon o radu uređuje zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plate, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, zaključivanje kolektivnih ugovora, mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja iz radnog odnosa, a sistematiziran je u 23 poglavlja.

(FENA)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close