LifestyleTehnologija

Obilježavanje Evropskog dana zaštite podataka

Konvencija 108 otvorena za potpisivanje 28. januara 1981.

Obilježavanje Evropskog dana zaštite podataka

Pitanja u vezi s privatnosti sve su prisutnija u svakodnevnom životu svih građana te je nužno da se građani upoznaju sa pravima

Autor: Fena

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini već tradicionalno obilježit će  u Sarajevu Evropski dan zaštite podataka. 

Evropski dan zaštite podataka izvan Evrope poznat je i kao Dan privatnosti, a svrha mu je podizanje svijesti javnosti o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti, što predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti svakog demokratskog društva. 

Još 2006. godine Vijeće Evrope, uz podršku Evropske komisije, proglasilo je 28. januar Evropskim danom zaštite podataka, između ostalog, i zato što taj datum obilježava godišnjicu Konvencije za zaštitu pojedinaca glede automatske obrade ličnih podataka, poznatu kao “Konvencija 108”, a koja se smatra evropskim temeljem privatnosti i zaštite ličnih podataka.Konvencija 108 otvorena je za potpisivanje upravo 28. januara 1981. s ciljem da na teritoriji svake zemlje potpisnice svakoj osobi osigura poštivanje prava i osnovnih sloboda, a posebno pravo na privatnost s obzirom na automatsku obradu podataka koji se na nju odnose. Konvencija je trenutno na snazi u 47 zemalja članica Vijeća Evrope te u još nekim zemljama koje nisu članice. 

Nakon dugog procesa modernizacije Konvencije Protokol kojim se izmjenjuje i dopunjuje Konvencija 108 otvoren je za potpisivanje 10. oktobra 2018.Pitanja zaštite podataka i privatnosti sve su prisutnija u svakodnevnom životu svih građana. Nužno je da se građani upoznaju s pravima u vezi s obradom njihovih podataka, odnosno u koje svrhe se njihovi lični podaci prikupljaju i obrađuju, saopćeno je iz Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close