Obilježava se dan maternjeg jezika

Generalna skupština UNESKO proklamovala je 1999. godine Dan maternjeg jezika, kao sjećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu, danas Bangladešu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.

Autor: BUKA/M.I.

Članice Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) obilježavaju danas međunarodni Dan maternjeg jezika, 21. februar, u cilju promovisanja jezičke kulture i raznovrsnosti, kao i višejezičnosti.

Generalna skupština UNESKO proklamovala je 1999. godine Dan maternjeg jezika, kao sjećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu, danas Bangladešu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.
SVAKI DAN NESTANE JEDAN JEZIK
Prema procjenama, gotovo svakodnevno u svijetu nestane po jedan jezik, a lingvisti prognoziraju da će od oko 6.000 jezika, do kraja 21. veka odumrijeti više od polovine, čak i do 90 odsto.

Najviše su ugroženi jezici sa malim brojem govornika od nekoliko stotina ili desetina, i jezici koji pripadaju malim zajednicama koje nisu civilizovane sa stanovišta zapadnih standarda i nemaju institucije, smatraju lingvisti.

MATERNJI JEZIK
Maternji jezik je prvi jezik naučen u ranom djetinjstvu izvan formalne nastave. Korijeni tog prvog jezika sa svojom strukturom glasova i gramatike su tako duboki, da je njegovo govorenje automatizirano.

Nakon puberteta ni jednim drugim jezikom se ne može tako dobro vladati. Zato se smatra da se sa učenjem nekog stranog jezika treba početi još u djetinjstvu, da bi vladanje i nekim drugim jezikom bilo na nivou maternjeg. Odlučujuću ulogu u procesu učenja maternjeg jezika ima sredina u kojoj se dijete kreće. Tako će ono u istom obimu savladati preovlađujući jezik kao i predhodne generacije, ako ne postoji neka posebna jezička slabost.
U Evropi se trenutno govori više od 250 jezika, koji obuhvataju maternje, useljeničke i jezike manjih jezičkih zajednica. Da bi se poboljšala saradnja u društvenoj, kulturnoj i ekonomskoj oblasti Evropa je 2002. godine dala preporuku da svako dijete treba pored svog, maternjeg, naučiti još dva strana jezika.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close