Obavještenje Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina općine Visoko obavještava stručna lica koja su se javila na Javni oglas za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko, da je postupak javnog oglasa proveden i okončan.

Na osnovu prijava kandidata, sačinjena je lista kandidata čije su prijave potpune i koji ispunjavaju uslove oglasa i doneseno Rješenje o utvrđivanju liste kvalifikovanih stručnjaka za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko koje se objavljuje u prilogu ovog obavještenja, te na oglasnoj ploči Općine Visoko.

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU LISTE KVALIFIKOVANIH STRUČNJAKA ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINA IZGRAĐENIH NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close