Obavještenje povodom manifestacije “Visočko ljeto 2013”

Privredno-kulturna manifestacije “Visočko ljeto 2013.”, u organizaciji Općine Visoko, održat će se:

* Dani trgovine u periodu od 01.-07.07.2013. godine

* Kulturno zabavni i sportski program u periodu od 23.-29.08.2013.godine.

Nosilac aktivnosti manifestacije “Visočko ljeto 2013.” za Dane trgovine je Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije a za kulturno zabavni i sportski program Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinske načelnice i Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica.

Pozivamo fizička lica i pravne subjekte koji žele uzeti učešće u Danima trgovine da za rezervaciju štandova i javnih površina prijave mogu podnijeti u Općini Visoko u kancelariji br.22 od 10.06.2013. do 27.06.2013.godine.

Dodatne informacije možete dobiti u Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije na broj 732-505, 732-511, 732-503, kao i na e-mail privreda@visoko.gov.ba

Kontakt osoba za rezervaciju štanda i javnih površina je Sulejmana Smajlović.

Prijave za učešće u dijelu manifestacije Dani kulture i sporta zainteresirani subjekti mogu podnijeti u Službu za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica, kancelarija broj 13, telefon broj 732-538 ili na e-mail drustvene@visoko.gov.ba od 01.07.-31.07.2013.godine

Kontakt osoba Amra Omerbegović.

 

SLUŽBA ZA PRIVREDU, RAZVOJ, BUDŽET I FINANSIJE VISOKO

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close