Obavijest za popisivače

Obavještavaju se kandidati koji su izabrani za popisivače na Javnom pozivu za izbor općinskih instruktora i popisivača na poslovima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013.godine, da će se obuka za popisivače održati u periodu od 16.09.- 20.09.2013. od 09,00 do 17,00 sati, na 7 ( sedam ) lokacija prema slijedećem rasporedu:

 

LOKACIJA I- ZGRADA OPĆINE VISOKO-VELIKA SALA

Instruktori:

 1. Olivera Đokić
 2. Aida Numanović
 3. Dženan Hodžić
 4. Ema Mihaljević

 

Popisivači:

 1. Alma Beganović
 2. Samija Hadžimejlić
 3. Ajda Porić
 4. Una Zelentrović
 5. Admira Mujić
 6. Amina Klepo
 7. Damir Husremović
 8. Adi Pašalić
 9. Una Mirković
 10. Oleg Simić
 11. Malik Sarać
 12. Ema Kazija
 13. Salem Burić
 14. Evelin Kadić
 15. Azra Bečarević
 16. Almina Pejdah
 17. Ervin Kadić
 18. Ilma Fejzić
 19. Rafaela Obučić
 20. Ilma Kapić
 21. Ivana Dusper
 22. Igor Katnić
 23. Ilma Nukić
 24. Boriša Popić
 25. Erna Okanović
 26. Emina Jašarević
 27. Andrea Mitrović
 28. Amina Alić
 29. Lejla Imamović
 30. Zijada Čivić
 31. Mirza Mulahasanović
 32. Amna Vrca
 33. Jasmina Kecan
 34. Advija Tokmo
 35. Minela Bešić
 36. Azra Mušinbegović
 37. Berina Smajlović

 

LOKACIJA II- PROSTORIJA GRADSKOG KINA VISOKO

Instruktori:

 1. Delila Novokmet-Halilović
 2. Maja Šćepanović
 3. Eldin Alimanović
 4. Seid Burić

 

Popisivači:

 1. Amina Kardaš
 2. Amina Tahirović
 3. Mirha Nazifović
 4. Nerma Džafić
 5. Salih Babić
 6. Pašana Halilović
 7. Lejla Karavdić
 8. Samira Hodžić
 9. Sabina Konjo
 10. Mahir Ahmetović
 11. Avdo Džafić
 12. Samra Rašidović
 13. Rusmir Hadžiomerović
 14. Belma Selmanović
 15. Aleksandra Ilić
 16. Sanela Čelik
 17. Sanida Deljkić
 18. Adrian Ilić
 19. Daniela Ilić
 20. Irhad Mimić
 21. Ahmed Ismić
 22. Emina Buhić
 23. Mirza Mimić
 24. Haris Mataradžija
 25. Emina Konjo
 26. Elma Velispahić
 27. Biserka Halilović
 28. Ervin Klepo
 29. Melika Hasanbegović
 30. Zineta Hasanbegović
 31. Eldina Penjo
 32. Almin Halač
 33. Belma Hajrić
 34. Aida Osmanović
 35. Ajla Neimarlija
 36. Emina Garib

 

LOKACIJA III-PROSTORIJE GIMNAZIJE VISOKO

Instruktori:

 1. Merima Begovac
 2. Ema Omanović
 3. Amina Ćuprija
 4. Vera Blagojević

 

Popisivači:

 1. Amra Alihodžić
 2. Nerma Balta
 3. Mirza Novokmet
 4. Elmir Halilović
 5. Amila Žiga
 6. Lejla Ismić
 7. Nijaz Fejzić
 8. Edna Efendira
 9. Fatima Omerović
 10. Sejdo Alimanović
 11. Ismet Kapetanović
 12. Ervin Mostić
 13. Šefko Žiga
 14. Alisa Halilović
 15. Ema Bečak
 16. Edna Špiljak
 17. Ivana Brozinić
 18. Adnan Pinjo
 19. Lejla Pašić
 20. Amila Obradović-Konjo
 21. Emir Drugović
 22. Armin Šehović
 23. Edna Dragunić
 24. Selma Trgo
 25. Alma Novokmet
 26. Elma Šehović
 27. Melina Opačin
 28. Amila Frljak
 29. Mirza Kriještarac
 30. Una Omanović
 31. Faruk Drugović
 32. Ajla Pinjo
 33. Melka Zubčević
 34. Amina Pinjić
 35. Harisa Bećar
 36. Mahira Rajkić

 

 

 

 

 

LOKACIJA IV-PROSTOR GALERIJE «LIKUM 76» VISOKO

Instruktori:

 1. Azra Husić
 2. Edina Muratović
 3. Melisa Alijagić
 4. Selim Jusić

 

Popisivači:

 1. Aida Čučuk
 2. Alma Garib
 3. Emira Alijagić
 4. Jasmin Šukrija
 5. Vedran Lalić
 6. Lucija Markotić
 7. Ena Markotić
 8. Selma Valjevac
 9. Kenan Huseljić
 10. Anesa Zahirović
 11. Berina Islamović
 12. Edna Mahalbašić
 13. Bekira Hasandić
 14. Dženan Muhamedagić
 15. Amna Fazlić
 16. Kenan Hasandić
 17. Senad Kadrić
 18. Šaćira Jašić
 19. Azra Trako
 20. Enes Trnčić
 21. Amila Muhamedagić
 22. Merima Rezaković
 23. Ilhana Lemeš
 24. Srđan Kisić
 25. Adisa Selimović
 26. Lejla Šahinović
 27. Seid Rezaković
 28. Medina Rizvanović
 29. Velida Jusić
 30. Mirha Lepić
 31. Igor Nikolić
 32. Omer Halilović
 33. Sead Zahirović
 34. Senad Omerović
 35. Dragana Ćulum
 36. Adnan Mimić

 

 

 

 

 

 

LOKACIJA V-PROSTORIJE MSŠ » HAZIM ŠABANOVIĆ» VISOKO-prostorija I

Insruktori:

 1. Ilma Vranac-Čakić
 2. Amina Duraković
 3. Ilhana Babić
 4. Nikolina Kobačić

 

Popisivači:

 1. Emina Limo
 2. Mensur Sušić
 3. Lejla Tahmaz
 4. Nina Šćepanović
 5. Jasmina Skopljak
 6. Anisa Hadžimejlić
 7. Meliha Džafić
 8. Lejla Sarač
 9. Medina Osmić
 10. Besko Brutus
 11. Goran Antović
 12. Dženita Perenda
 13. Sanela Ališanović- Begović
 14. Mubera Osmić
 15. Ema Kevrić
 16. Aiša Agić Barut
 17. Danica Starčević
 18. Amina Koljenović
 19. Mirza Mostić
 20. Armin Trklja
 21. Irma Zerdo
 22. Milenka Cvijanović
 23. Aida Ašlama
 24. Marko Cvijanović
 25. Aida Hajro
 26. Mahira Sarač
 27. Željka Sarač
 28. Ešrefa Hodžić
 29. Dženita Agić
 30. Amra Šabanović
 31. Meliha Ganić
 32. Jasmina Valjevac
 33. Muamera Kunić
 34. Adna Muslić
 35. Fahreta Handžić
 36. Emira Omanović

 

 

 

 

 

 

LOKACIJA VI-PROSTORIJE MSŠ » HAZIM ŠABANOVIĆ» VISOKO-prostorija II

Instruktori:

 1. Alma Elezović
 2. Dragana Koprivica
 3. Amina Smajlović
 4. Samra Imamović

 

Popisivači:

 1. Nermin Smajlović
 2. Aldin Huseljić
 3. Aida Dedić
 4. Mirnesa Alihodžić
 5. Amir Pelto
 6. Amar Halilović
 7. Amer Kahvedžič
 8. Nedžmina Džafić
 9. Samra Džafić
 10. Senahid Opčinović
 11. Alen Delić
 12. Mirha Burko
 13. Amra Hajro
 14. Mersad Ahmić
 15. Amela Ahmić
 16. Melina Hasić
 17. Selma Zerdo
 18. Ilma Džafić
 19. Amina Buza
 20. Emin Kadrić
 21. Melina Hindija
 22. Irhan Karavelić
 23. Dalila Avdibegović
 24. Behka Omerhodžić
 25. Lejla Ajanović
 26. Nijaz Softić
 27. Elma Fejzović
 28. Selma Kadrić
 29. Amer Hindija
 30. Mirsada Bulut Huseljić
 31. Anela Fazlić
 32. Ajla Valjevac
 33. Amina Ohran
 34. Alma Lepić
 35. Sumeja Genjac
 36. Aida Vračo

 

 

 

 

 

 

LOKACIJA VII- PROSTORIJE VATROGASNOG DOMA

Instruktori:

 1. Edna Ganić
 2. Admir Tukar
 3. Munevera Lelo

4.   Branislava Ferzanović

 

Popisivači:

 1. Amra Dlakić
 2. Nemanja Šljivić
 3. Sanela Ferhat
 4. Rasim Hadžiosmanović
 5. Enesa Ajanović
 6. Eldin Provalić
 7. Enver Fejzović
 8. Aida Begić
 9. Mirza Kunić
 10. Hava Vračo
 11. Emina Aščalić
 12. Meliha Ajdinović
 13. Anida Omanović
 14. Mujesira Dervić
 15. Meho Dragunić
 16. Amira Puščul
 17. Almir Hadžiosmanović
 18. Amela Rizvan
 19. Slaviša Pavlović
 20. Amila Husika
 21. Andrea Gudelj
 22. Amina Memić
 23. Berina Čehajić
 24. Muhamed Dervišbegović
 25. Amela Karišik
 26. Jasmina Čehajić
 27. Emina Mešanović
 28. Aldijana Puščul
 29. Tarik Agić
 30. Aida Avdagić
 31. Aldin Helja
 32. Lejla Kovačević
 33. Dženana Kečić-Kapo
 34. Alma Jaramaz
 35. Mustafa Drpljanin
 36. Berina Alibegović

 

NAPOMENA: Mole se kandidati da u ponedjeljak 16.09. dođu u 08,30 na navedene lokacije, radi podjele materijala.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close