M plusOglasiVisoko

Obavijest za demobilisane borce, korisnike kantonalne egzistencijalne naknade (mlađi od 57 godina života)

Obavijest za demobilisane borce, korisnike kantonalne egzistencijalne naknade (mlađi od 57 godina života)

Služba za boračko – invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti Grada Visoko obavještava demobilisane branioce mlađe od 57 godina koji su korisnici prava na novčanu egzistencijalnu naknadu da su obavezni u skladu sa članom 14. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi ZDK od 01.12. do 31.12. tekuće budžetske godine ovoj službi dostaviti dokumentaciju radi ažuriranja, a u svrhu nastavka isplate u narednoj budžetskoj godini.

TRAŽENA DOKUMENTACIJA:

1. Uvjerenje o kretanju za demobilisanog borca (MUP ZDK)
2. Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje ZDK za demobilisanog borca (Biro Visoko)
3. Kućna lista (Za one koji su sami na kućnoj listi Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju)
4. Uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva, koji su navedeni na kućnoj listi. (Za zaposlene tri platne liste, a za nezaposlene uvjerenje o statusa osiguranika Porezne uprave FBIH)

Obrazac zahtjeva za ažuriranje dokumentacije na kojoj je navedena potrebna dokumentacija korisnici mogu preuzeti u Centru za pružanje usluga na šalteru broj 1.

U slučaju da korisnik prava u predviđenom roku ne dostavi dokumentaciju izvršit će se obustava isplate egzistencijalne naknade.

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close