M plusOglasiVisoko

Obavijest: Postupak učešća javnosti za obnavljanje rješenja o okolišnoj dozvoli za “Prevent Leather” d.o.o. Visoko

Federalnom ministarstvu okoliša i turizma obratio se investitor “Prevent Leather” d.o.o. Visoko sa Zahtjevom za izdavanje obnovljenog rješenja o okolišnoj dozvoli za operatera “Prevent Leather” d.o.o. Visoko, grad Visoko.

U skladu sa članom 40. i 93. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine FBiH”, broj: 15/21) nadležno ministarstvo  treba da osigura učešće javnosti u postupcima obnove okolinske dozvole.

S tim u vezi, obavještavamo vas da je  dopunjeni Zahtjev za izdavanje obnovljenog rješenja o okolišnoj dozvoli za operatera “Prevent Leather” d.o.o. Visoko, grad Visoko, grad Visoko dostupan  na uvid na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma  www.fmoit.gov.ba.

 

Primjedbe i sugestije na Zahtjev za  obnovu rješenja o okolinskoj dozvoli mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

link: https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi/javni-uvid-o-podnesenom-korigovanom-zahtjevu-za-izdavanje-rjesenja-o-obnovljenoj-okolisnoj-dozvoli-operateru-prevent-leather-d-o-o-visoko-za-pogon-prerade-koze-instaliranog-kapaciteta-od-70-80-t-dan

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close