Novi detalji o izborima u BIH

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH odlučila je da sjedište Glavnog centra za brojanje na oktobarskim opštim izborima bude u Olimpijskoj dvorani “Zetra” u Sarajevu. Komisija je usvojila zaključak o utvrđivanju fonta i veličine slova i načina postupanja u slučaju istog imena i prezimena kandidata na glasačkom listiću. Prema usvojenom zaključku, u slučaju istog imena i prezimena kandidata na istom glasačkom listiću za opšte izbore, iza prezimena kandidata biće dodano ime jednog roditelja kandidata, saopšteno je iz CIK-a.

CIK je uvažio žalbe političkih subjekata Komunističke partije i Prve stranke i izmjenio odluke o ovjeri kandidatskih lista za navedena dva politička subjekta za pojedine izborne jedinice, jer je naknadnom provjerom utvrđeno da su žalbe osnovane. Ovjerene kandidatske liste CIK će objaviti u službenim novinama i sredstvima javnog informisanja, kao i na svojoj interent stranici do 28. avgusta. CIK je pozvao lica koja su se prijavile da glasaju izvan BiH da na interent stranici www.izbori.ba pod linkom “Da li ste registrovani?” na vrijeme provjere da li se njihovo ime nalazi na spisku lica koje imaju nedostataka u prijavi i da, ukoliko je to moguće, te nedostatke otklone odmah.

Dodatne informacije mogu dobiti na brojeve telefona 033/251-331 i 251-332.

zenicablog.com

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close