Novalić: Vlada FBiH radi na 17 aktivnosti iz Reformske agende

Prema Akcionom planu, Reformska agenda ima 51 aktivnost, od čega je Vlada FBiH, do sada, provela devet, a radi na novih 17 aktivnosti.

U zajedničkom intervjuu za Federalni radio i Federalnu novinsku agenciju premijer Federacije BiH Fadil Novalić najavio je da bi za sedam dana trebala zasjedati oba doma Parlamenta Federacije BiH.

– Iako nemamo parlamentarnu većinu, u Vladi Federacije imamo normalan rad u tehničkom smislu. Parlament je ocijenio da danas vanredno zasjeda Dom naroda, a insistirali smo da sedam dana kasnije, prije 10. oktobra, budu održane redovne sjednice oba doma – kaže Novalić.

Na dnevnom redu ovih sjednica, kaže, naći će se oko osam zakona, među kojima je, „rebalans budžeta, Zakon o preferencijalnom iznosu doprinosa i obaveza za poljoprivredu, tekstil, stara zanimanja i za taksiste, te zakoni o blagajničkom poslovanju, o stranom ulaganju“.

– Bez obzira na to što nemamo parlamentarnu većinu mislimo da su to zakoni koji moraju ići i koji su potpora prvom zapošljavanju, gdje ne bismo trebali imati opoziciju kada su u pitanju reforme, očekujemo stvaranje šireg fronta parlamentarne većine od kojih će dio biti iz opozicije. Na primjeru usvajanja Zakona o radu vidjeli smo da biti opozicija u odnosu na vlast ne znači biti i opozicija u odnosu na interes države i naroda – istakao je Novalić.

Potvrdio je da će penzije za septembar biti isplaćene do 10. oktobra. Moratorij na zapošljavanje u javnom sektoru produžen je do kraja 2015.godine.

Također, do kraja  godine, ističe, definirat će se trajna mjera u ovoj oblasti, a to je da će „sveukupni javni sektor ići na sistem jedan naprema tri“, što znači da će tri zaposlenika odlaziti kroz penzioni sistem ili napuštanje, a zapošljavati jedan. To je načelan princip koji će se dalje usaglašavati.

– Ovaj sistem će zaživjeti od Nove godine s tim što se mora izmijeniti Zakon o državnim službenicima, gdje ćemo dopustiti liberalnije kretanje iz jedne službe u drugu – kazao je, dodajući da je od 1. aprila povećan broj uposlenih na 6.000, a 800 je manje nezaposlenih.

Govoreći o budžetu naglasio je da se do decembra moraju nadoknaditi nedostajućih 200 miliona KM na strani finansiranja, planiranih od MMF-a.

– Za poređenje, posmatrajući ukupni budžet Federacije BiH, to je iznos jednak jednom mjesecu. S obzirom na taj manjak i izostanak MMF-a, nećemo moći zatvoriti kompletan decembar, ali ćemo svakako naći rješenje. U prijedlogu rebalansa za ovih 200 miliona KM je uvećano domaće dugoročno zaduživanje, a o modalitetu se raspravlja. Naprimjer, jedna od mogućnosti je saradnja s komercijalnim bankama koje čak u ovom momentu imaju nižu efektivnu kamatnu stopu od MMF-a. Također bez MMF-a teže pristupamo drugim svjetskim finansijskim institucijama – kazao je Novalić.

O mogućnosti nastavka pregovora s MMF-om od naredne godine naveo je da „Vlada FBiH, koja je krenula s ispunjavanjem ugovornih uvjeta MMF-a, ima namjeru pregovarati da se umjesto stand-by aranžmana koji je kratkoročan, aplicira produženi aranžman s dužim rokom otplate“.

Za potpunu primjenu Zakona o radu potrebno je donijeti kolektivne ugovore. Sa svoje strane Vlada FBiH je svoj posao završila kada je Zakon o radu usvojen. Dogovorene kolektivne ugovore Vlada će primijeniti na kolektivne ugovore koja se tiču državne službe, BH Telecoma, elektroprivreda i Željeznica.

– Do 20. decembra trebaju se završiti kolektivni ugovori, a ako se to ne desi postoji rok produženja 90 dana. To znači da 20. marta više nema manevarskog prostora ni za koga. U tom slučaju Vlada bi donijela uredbu koja garantira minimum prava, ali vjerujem da će svi svjesni tog ograničenja napraviti kolektivne ugovore u svim branšama – naglasio je Novalić.

Također, smatra da bi se mogao ispoštovati rok do 15.novembra, što se tiče Federacije da se preda prvi izvještaj o provedbi Reformske agende.

Prema Akcionom planu, Reformska agenda ima 51 aktivnost, od čega je Vlada FBiH, do sada, provela devet, a  radi na novih 17 aktivnosti.

To su, kaže Novalić, Akcioni plan Reformske agende 2015 – 2018. Matrica nosilaca aktivnosti s  rokovima za izvršavanje istih, Zakon o uvezivanju nedostajućeg radnog staža – Zakon o uplati neuplaćenih doprinosa po osnovu PlO-a, Reforma PlO-a, Sanacija deficita i poboljšanje likvidnosti zavoda PIO, „Borba” protiv sive ekonomije, prvo zapošljavanje i zapošljavanje nakon dužeg odsustva.

Također, Vlada FBiH radi na reorganizaciji državnih organ, izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi, rebalansu budžeta FBiH za 2015. godinu, ugrađivanju naknada koje nemaju karakter plaće u poreznu osnovu.

Ostali prioriteti Vlade do kraja decembra su poljoprivreda – potencijal za zapošljavanje, harmonizacija plaća u državnim organima, kolektivni ugovori, izmjena Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja – cargo uvoz, sistem povrata, kao i aktivnosti koje provodi s Vladom RS-a: akcize na duhan i pivo, putarine – 10 feninga/litar goriva, Zakon o državnoj službi i registracija automobila, cestarine.

– Ova godina je fokusirana na tri stvari: na radno pravno zakonodavstvo zaključujući s kolektivnim ugovorima, na sprječavanje rasta javnih troškova državnih službenika (tiče se Zakona o državnim službenicima koji će veoma brzo ugledati svjetlo dana) i na podupiranje zapošljavanja – izjavio je Novalić.

Naglasio je da naredne godine na red dolazi poslovno okruženje, privredni sudovi, registracije, dozvole i također podupiranje zapošljavanja, dok 2017. godine Vlada FBiH trebala bi se baviti javno privatnim partnerstvom, koncesijama, iskorištavanjem resursa te privlačenjem investicija.
(Fena)

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close