Novalić: Budžet je socijalni, bez MMF-a nema ravnoteže; Zvizdić: Moramo raditi na uštedama

Gostujući večeras u Dnevniku D Federalne televizije, dvojica novimenovanih premijera, na državnom i entitetskom nivou u Bosni i Hercegovini, Denis Zvizdić i Fadil Novalić, optimistično su najavili početak rada njihovih vlada.

Približavanje EU

Optimisiti su i u pogledu ispunjavanja legislativnih obaveza i tehničkih procedura u procesu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, pa je Novalić, novoimenovani premijer Federacije, rekao da se BiH, bez obzira na to ide li sporije u odnosu na druge u regionu, ipak približava EU, a to u tehničkom smislu znači ispunjavanje procedura.

Zvizdić, novoimenovani predsjedavajući Vijeća ministara je ustvrdio da je Vijeće krenulo s radom praktično od momenta imenovanja i podsjetio da je danas napravilo smjernice djelovanja te u fokus stavilo budžet institucija BiH, program vlastitog rada i sve što podrazumijeva pokretanje i pripremu za izradu socio-ekonomske agnede, kao i druge zadatke koji će članove Vijeća čekati kada stupi na snagu Sporazum o stablilizaciji i pridruživanju.

Njavio je dvije sjednice Vijeća za iduću sedmicu.

Novalić, federalni premijer, je, pak, dodao da je njegova vlada dala sebi 15 dana za upoznavanje o svim problemima i zadacima koji su na čekanju u toj instituciji.

Na pitanje o zahtjevu predsjednika FBiH Marinka Čavare da Vlada već na prvoj sjednici stavi na dnevni red smjenu upravljačkih struktura u javnim kompanijama, Novalić je kazao da do Vlade službeno nije stigao taj zahtjev i da je danas više bilo riječi o obustavljanju zapošljavanja u javnim institucijama, kao mjeri koju treba da prati uredba sa zakonskom snagom.

– Unutar te odluke bi bilo obustavljanje svih imenovanja i razrješenja, da bismo se upoznali koje su sve kompanije pod našom upravom i kakvo je stanje u pogledu upravljačkih struktura. Jednostavno smo uzeli vrijeme da se upoznamo o toj situaciji – rekao je Novalić.

Na državnom nivou, u Vijeću ministara, danas nije bilo riječi o smjenama upravljačkih struktura, već su u fokusu bili drugi problemi, vezani za kvalitet funkcioniranja državnih institucija, ispunjavanje uvjeta na putu evropskih integracija i pokušaj dogovaranja kvalitetnog mehanizma koordinacije.

Na pitanje da li će biti pokrenut postupak smjene Gorana Zupca, nepravomoćno osuđenog direktora  SIPA-e koji nema pristup tajnim podacima, predsjedavjući Zvizdić je odgovorio da će o tome biti riječi u fazi kad  pitanje dođe na red Vijeća ministara.

Premijer Novalić je, pak, na pitanje voditeljice dnevnika šta će se desiti povodom toga što je Draganu Lukaču, direktoru Federalne uprave policije, sud izrekao (privremenu mjeru) da mora biti vraćen na posao, odgovorio je da se, u principu, sudske odluke moraju poštovati.

Labilna koalicija

Na opasku voditeljice da je vladajuća koalicija zapravo labilna i da je izglasavanje ovogodišnjeg federalnog budžeta u entitetskom parlamentu svojim glasovima spasila opoziciona Socijaldemokratska partija BiH, federalni premijer je podsjetio da se donošenje tako važnog akta dešavalo u pretponoćnim satima u Domu naroda kad u skupštinskoj sali možda nije bilo dovoljno  poslanika zbog umora, a da je najvažnija  činjenica u svemu tome  da je budžet usvojen.
Budžet je apsolutno socijalni, a ne razvojni, rekao je entitetski premijer i dodao da rashodovna strana nikako ne može biti uravnotežena bez novca od Međunarodnog monetarnog  fonda.

I predsjedavajući Vijeća ministara BiH slaže se da bez sredstava MMF-a nema budžetske ravnoteže te dodaje da treba raditi na mjerama koje bi ubuduće stvorile jaču sigurnost. On smatra da će zahtjev međunarodnih finansijskih institucija za raznim rezovima više pogađati entitetske nivoe nego državni, ali i da na svim nivoima vlasti treba raditi na uštedama unutar budžetskih stavki i tako „oslobođen” novac usmjeravati za kapitalne investicije i projekte koji će stvarati novu vrijednost.

U pogledu najavljenih izmjena Zakona o radu, federalni premijer Novalić je demantirao da će biti ukinuta kategorija ugovora na neodređeno vrijeme.

– Ne znam ko je to plasirao, radi se o fleksibilnosti ulaska i izlaska iz komanija, a netačno je da će se ukidati rad na neodređeno vrijeme – njegove su riječi, dok Denis Zvizdić dodaje da je pojam mobilnosti radne snage nedovoljno shvaćen na prostoru bivše Jugoslavije i BiH.

Borba protiv korupcije

Zvizdić je najavio spremnost za borbu protiv sistemske korupciije, a što se tiče izmjena porezne politike, kazao je da će o tome, u domenu PDV-a, biti riječi nakon sveobuhvatne i precizne analize.

Premijer Novalić je o pitanju eventualne privatizacije nekih javnih kompanija kazao da Razvojnoj banci FBiH naprimjer treba neka vrsta dokapitalizacije, dok je Telekom kompanija u kojoj udio privatnog vlasništva treba možda nešto povećati od sadašnjih deset posto.

Predsjedavjući Vijeća ministara, upitan za mogućnost saradnje s premijerkom Republike Srpske koja je kadar opozicione stranke  na državnom nivou (SNSD), odgovorio je da očekuje međusobno uvažavanje i rad u zajedničkom interesu BiH i entiteta.

Ekonomiju treba staviti na prvo mjesto, poručuje Zvizdić i tvrdi da je moguće ostvariti najave njegovog stranačkog šefa o otvaranju novih 100.000 radnih mjesta u BiH u deset godina.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close