Nova turistička ponuda Gazi Husrev-begovog vakufa

U cilju obogaćivanja turističke ponude Gazi Husrev-begovog vakufa, počevši od marta mjeseca tekuće godine sprovode se aktivnosti kako bi se na najbolji način stranim i domaćim turistima prezentirale kulturno-historijske znamenitosti kojima raspolaže

(Preporod.com)

„Sagledavajući potencijal grada Sarajeva kao turističke destinacije, na svjetskoj turističkoj mapi grad je poznat najprije po: karakterističnom civilizacijskom miksu između orijentalne (otomanske) i zapadne (austro-ugarske) kulture; atentata na Austro-Ugarskog prijestolonasljednika iz 1914., koji je označio početak Prvog svjetskog rata; Zimskih olimpijskih igara 1984. godine i Agresije na BiH 1992-1995. i Opsade Sarajeva. Nevedene stavke u opisu potencijala turističkog tržišta, turističkog interesovanja i potencijala predstavljaju srž turističke ponude, na čemu se bazira sva turistička strategija, turistički marketing, kreiranje turističke ponude i promocija destinacije. Na mikro planu, unutar same destinacije, najbitnije odrednice koje određuju turistički potencijal su: vezanost za makro destinaciju kao i dostupnost iste. Iz navedenih stavki jasno je da objekti Gazi Husrev-begovog vakufa predstavljaju izvanredan turistički potencijal, s obzirom na njihovu vezanost za jednu od primarnih karakteristika destinacije, kao i centralno mjesto koje lokacije objekata vakufa zauzimaju unutar iste“, rekao je mr. Ahmed Lavić, voditelj projekta obogaćivanja i unaprjeđena nove turističke ponude Gazi Husrev-begovog vakufa.

Sa tim u vezi završeno je brendiranje turističke ponude, otvaranje turističkog info centra u haremu Gazi Husrev-begove džamije, uvezivanje turističke ponude i objedinjavanje objekata vakufa u jedinstvenu cjelinu, izrada novih info plakata i stalaka u haremu Begove džamije kao i mnoge druge aktivnosti koje imaju za cilj povećanje turističke posjete i prezentaciju historije, kulture i tradicije Bošnjaka muslimana.

U novoj turističkoj ponudi strani i domaći turisti sa jednom ulaznicom mogu posjetiti Muzej Gazi Husrev-beg, smješten u Kuršumli medresi, Muzej Gazi Husrev-begove biblioteke i Gazi Husrev-begovu džamiju.

Muzej Gazi Husrev-beg posvećen je liku i djelu Gazi Husrev-bega (1480 – 1541), upravitelja Bosne i najvećeg vakifa Sarajeva.

Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu osnovana je 1537. godine te predstavlja jednu od najstarijih kulturnih institucija u Evropi. Biblioteka posjeduje veoma vrijednu i zanimljivu muzejsku zbirku čiji cilj je da posjetiocu pruže uvid u način života, rada, vjersku praksu, običaje i folklor Bošnjaka koji su živjeli na području BiH.

Ulaznice kao i sve druge informacije mogu se dobiti u prostoriji turističkog info centra od 09-19 sati.

Kontakt informacije:

Turistički info-centar: 033/ 573-151; [email protected]

Gazi Husrev-begova biblioteka: 033/238-152; [email protected]


Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close