Javne ličnostiM plus

NLV: Vijećnici Općinskog vijeća Visoko u mandatu 2016.-2020.

Nezavisna lista za općinu Visoko (8 mandata)

Izet Smajević rođen je 18. augusta 1952. godine u Visokom. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Obnašao funkciju direktora razvoja EP BiH i direktora TE Kakanj. Trenutno je zaposlen kao redovni profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i JP EP BIH d.d. Sarajevo na poslovima menadžmenta, razvoja i investicija. Radio na razvojnim projektima u inostranstvu. Objavio ili prezentirao više od 160 naučnih i stručnih radova. Član ili rukovodilac tima za izradu više naučno-istraživačkih i stručnih projekata. (Ko)-autor 3 patenta i 2 univerzitetska udžbenika. Vijećnik Općinskog vijeća Visoko u mandatu 2012-2016. Oženjen i otac dva sina.

– 2.484 glasova

 

Aida Zerdo rođena je 04. decembra 1983. godine u Sarajevu. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, smjer Socijalni rad. Trenutno je pred zvanjem magistra struke. Zaposlena je u JU “Centar za socijalni rad” u Visokom. Učestvovala na mnogobrojnim edukativnim seminarima i radionicama u cilju pružanja pomoći ranjivim skupinama stanovništva i rješavanju njihovih postojećih problema. Doprinijela je izradi Strategije razvoja socijalne zaštite općine Visoko. U mandatnom periodu 2012-2016. godine vijećnica Općinskog vijeća Visoko, a trenutno obnaša funkciju zamjenice predsjedavajuće Općinskog vijeća. Udata i majka jednog sina.

– 2.097 glasova

Kemal Kardaš rođen je 09. jula 1972. godine u Sarajevu. Diplomant je III klase Ratne oficirske škole Zenica, Smjer političko djelovanje. Bio je pripadnik Armije RBiH od aprila 1992. godine kao dobrovoljac. Ranjavan tri puta od kojih je zadnje ranjavanje teže i priznati je RVI 90%. Dobitnik je najvećeg priznanja Armije RBiH – „Zlatni ljiljan“. Za vrijeme radnog angažmana radio kao referent – oficir u Organu za personal Vojske FBiH, a od 1998. godine bio je uposlen u Općini Visoko sve do penzionisanja 2014. godine. Društveno angažovan u nekoliko udruženja i organizacija koje se bave okupljanjem i zaštitom prava boračke populacije i osoba sa invaliditetom. Aktivan sportista, a 2004. godine proglašen je najuspješnijim trenerom invalidom u ZDK. 2008. godine proglašen za najuspješnijeg sportskog radnika invalida ZDK. Više puta proglašavan za najuspješnijeg sportistu općine Visoko i jednom za najuspješnijeg sportistu ZDK. Oženjen i otac dvoje djece.

1.676 glasova

Bajro Fejzić, rođen je 02. jula 1959. godine u Sarajevu. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek odbrane i sigurnosti i Komandno – štabnom koledžu u Pakistanu. Do agresije na BiH radio u Opštinskom štabu Teritorijalne odbrane Visoko. U toku agresije bio aktivno angažovan u odbrani i obavljao niz ratnih dužnosti. Po potpisivanju Dejtonskog sporazuma radio na pukovničko-brigadirskoj poziciji kao oficir u aktivnoj službi Armije BiH, a zatim Vojske FBiH i Zajedničkom štabu Oružanih snaga BiH u Sarajevu. Od 2010. godine je na lični zahtjev penzionisan iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u činu pukovnika Oružanih Snaga BIH. Aktivni je član Udruženja zadrugara Federacije Bosne i Hercegovine i član Opšte zadruge ”BIOS” p.o. Visoko koja na polju poljoprivredne proizvodnje u regionu postiže impozantne poslovne rezultate. Predsjednik je Dobrovoljnog vatrogasnog društva “VISOKO”. Oženjen i otac dvoje djece.

– 1.655 glasova

Džafić Edin, rođen je 02. oktobra 1985. godine u Sarajevu. Završio Elektrotehničku školu u Visokom. Nakon odsluženog vojnog roka zaposlio se u zaštitarskoj agenciji gdje radi već 10 godina. Od 2000. godine do danas aktivno trenira taekwondo i nosilac je crnog pojasa. Član je Građevinskog odbora za izgradnju stadiona u Kralupima i član Upravnog odbora NK Kralupi. U 2013. godini izabran je za predsjednika Savjeta MZ Kralupi.

– 1.629 glasova

Elvir Špiodić, rođen je 06. Januara 1976. godine u Srebrenici, gdje je i živio sve do pada Srebrenice u proteklom ratu 1995. godine, kada je kao maloljetni pripadnik Armije RBiH prešao na slobodnu teritoriju u Kladanj. Nakon dobrovoljne demobilizacije iz Armije RBiH s ciljem nastavka školovanja 1995. godine upisuje Medresu „Osman ef. Redžović“ u Gračanici – Visoko. Po završetku Medrese radi kao imam u visočkim džematima: Čekrekčije, Donja Zimča i Taukčići. U međuvremenu nastavlja prekvalifikaciono školovanje u Sarajevu gdje 2006. godine stiče zvanje Tehničara drumskog saobraćaja. Nakon položenog Državnog ispita 2007. godine počinje se baviti privatnim autoprevozničkim biznisom i danas je uspješan samostalni autoprevoznik.

Nosilac je crnog pojasa u Taekwondo-u, trenutno obnaša dužnost generalnog sekretara Taekwondo kolektiva „Bosna“ i predsjednik je Nadzornog odbora Skupštine Sportskog saveza općine Visoko.

Aktuelni je vijećnik Općinskog vijeća Visoko u mandatu 2012-2016 koji je svoje honorare u ovom mandatu podijelio kulturno-sportskim udruženjima na području općine Visoko.

Oženjen, otac dvoje djece, nastanjen u Čekrekčijama.

– 1.563 glasova

Akif Ohran, rođen je 09. maja 1967. godine u Visokom. Završio je Srednju građevinsku školu u Visokom. Predsjednik je Mjesne zajednice Liješeva već 16 godina. Dobitnik dvije zahvalnice Općine Visoko za uspješnu izgradnju infrastrukture na području općine Visoko. Trenutno nezaposlen i 70% invalid (MVI) trajno. Oženjen i otac tri kćerke.

– 1.291 glasova

Salih Purišević, rođen je 01. novembra 1944. godine u Hadžićima. Kao stipendista TE “Kakanj” 1970. godine diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Prisustvao je velikom broju seminara i edukacija u struci. Od 1970. godine radio je u TE “Kakanj”, prvo kao pripravnik, a zatim kao inženjer za održavanje mašinskih postrojenja. Od 1973. godine raspoređen je na poslove Šefa službe za održavanje mašinskih postrojenja, a kasnije na poslove Šefa mašinskog nadzora za izgradnju postrojenja bloka 7-230 MW. 1993, Rukovodioca sektora za razvoj i investicije. Od 1998. do 2010. godine obavljao dužnost direktora TE “Kakanj”. Od 2011. godine je penzionisan. Oženjen i otac dva sina.

– 1.272 glasova

visoko.ba / nlv.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close