Nermin Nikšić: Pipci političke mafije nalaze se posvuda!

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić u intervju za MOJportal.ba govori o ishodu glasanja u Parlamentu BiH u vezi sa setom antikorupcionih zakona i mogućim razlozima koji su vodili SBB, dva HDZ-a i SDA da ne podrže set zakona koji su konačno trebali dati zakonske instrumente Federaciji BiH da se suprotstavi organizovanom kriminalu i korupciji. Nikšić govori i o plasiranim optužbama za kriminal u Autocestama FBiH od strane političkih oponenata, kao i deblokiranju Elektroprenosa i raspodjeli dobiti te državne firme, kao i o lažnoj brizi predstavnika međunarodne zajednice za tu državnu kompaniju. Prema Nikšićević tvrdnjama predstavnici stranih zemalja štite preko Elektroprenosa interes svojih zemalja i njihovih banaka koje našim sredstvima kreditiraju građane i kompanije iz Bosne i Hercegovine.

MOJportal.ba: Kako komentirate ishod sjednice Predstavničkog doma i odbijanje Prijedloga zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala i Prijedloga zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine?

Nermin Nikšić: Sve što se dešavalo u dva dana zasjedanja i rasprave o ovim zakonima je vrhunac političkog besčašća, manipulacije i politikanstva. Ako dopustite obrazložio bih ovakvu svoju tvrdnju. Naime, nakon atmosfere i načina na koji je dočekan, na koji je vođena rasprava, a onda i oboren Zakon o suzijanju korupcije i kriminala odlučio sam iskoristiti poslovničku mogućnost i povući Prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovne. Tada su poslanici koji su se malo prije toga zaklinjali kako su za borbu protiv kriminala i korupcije, ali ne mogu glasati za predloženi zakon jer je to stav Evropske komisije i jer treba još vremena za njegov popravak, odlučili da glasaju mimo poslovnika bez ikakve rasprave i bez predlagača samo kako bi odbili i drugi Zakon. Na taj način su poslanici prije svega SBB i oba HDZ-a, potpomognuti poslanicima SDA koji se nisu previše miješali, ali su ih glasanjem podržavali, privremeno zaustavili sigurno najveću reformu u Federaciji kada je u pitanju borba protiv korupcije i kriminala. Vrhunac čini dopis koji je Predsjedavajući Predstavničkog doma proslijedio prema Domu naroda kako su oba Zakona odbijena iako je jasno kako je protiv Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine glasalo samo 33 zastupnika što je daleko ispod broja 50 koliko je potrebno kako bi Predstavnički dom imao kvorum za rad i donošenje odluka. Najviše me žalosti činjenica da je najveći broj poslanika opravdanje za svoje protivljenje zakonima, bar deklarativno, našao u pismu koje je šef Delegacije EU u BiH ambasador Piter Sorenson uputio potpredsjedniku Federacije.

MOJportal.ba: Koji su po Vama stvarni razlozi zbog kojih su ovi zakoni odbijeni?

Nermin Nikšić: Odbijanje zakona u stvari govori koliko su jake snage koje blokiraju svaki mogući iskorak BiH, naročito onaj koji je usmjeren prema borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Kod nas se svi zaklinju u borbu protiv kriminala i korupcije, a onda kada nam se pruži prilika nešto konkretno učiniti, udariti kriminalce tamo gdje ih najviše boli, onda se nađe hiljadu razloga zašto to ne treba učiniti. Pri tome se i dalje kunu u borbu protiv kriminala i korupcije. Pitam se da li i sami vjeruju u to o čemu govore, odnosno očekuju li zaista da bilo ko u to može povjerovati!? Pipci političke mafije nalaze se posvuda i očito su još uvijek te snage jače od snaga pravne države. Ipak ni mi nećemo odustati i siguran sam kako će ovi zakoni prije ili kasnije biti usvojeni i kako će i u Federaciji BiH prije ili kasnije otpočeti borba protiv sistemske korupcije i organiziranog kriminala.

MOJportal.ba: Vaši oponenti tvrde kako ste ovim zakonima pokušali zaštiti kriminal i korupciju koji se navodno odvija pod pokroviteljstvom ključnih ljudi SDP BiH od izgradnje autocesta pa nadalje? Šta kažete koliko su utemeljene te tvrdnje?

Nermin Nikšić: Svakome ko želi da prikrije bilo kakav kriminal najviše odgovara da ostane potpuno nepromijenjeno stanje. Možete li se uopšte sjetiti kada je posljednji put neko u Federaciji BiH odgovarao za korupciju i organizirani kriminal. Teško je l’ da? Vidite kakav paradoks, s jedne strane SDP optužuju za kriminal i korupciju, a mi predlažemo zakone za njihovo efikasno otkrivanje i suđenje, dok oni koji stalno govore “drž'te lopova” u stvarnosti ne dopuštaju donošenje tih zakona. Mi se u SDP-u ne plašimo donošenja zakona i bezbroj puta smo istakli da nemamo ništa protiv da budemo prvi koji će biti provjereni, ali da nakon toga isto to očekujemo i kad su u pitanju ostali čelnici u političkim partijama i vlasti. Kad su u pitanju JP Autoceste to je vjerovatno najbolji primjer koliko se u našoj zemlji zagovara politika što gore to bolje. Naši politički protivnici ne mogu tvrditi kako se autoput ne gradi, jer je toliko očito i svi vide da se gradi. I onda je kod nas već uobičajena praksa da se kriminalizira kompletan projekat. Moram opet reći da svako od nas, pa tako i ljudi u autocestama, odgovara za svoje postupke. Niko ne može biti iznad zakona. Ali mora negdje biti kraj. Koja je to instanca koja daje konačan sud? Nadam se kako se sada neće podići tužba protiv Evropske investicione banke koja je kao konačna instanca, nakon što su odbijene sve žalbe koje je podnijela jedna korporacije protiv JP Autocesta, svojom odlukom potvrdila da je postupak izbora izvođača radova na tom tenderu proveden na zakonit način u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima, te da nije učinjena nikakva materijalna ili proceduralna greška prilikom izbora izvođača radova. Dakle, nemam ništa protiv da se ispituje poslovanje svih pa tako i JP Autoceste. Ali u isto vrijeme ako mi je dopušteno, a da to ne bude pritisak na nezavisno pravosuđe, volio bih da se sa jednakim entuzijazmom procesuiraju i ostale krivične prijave koje smo mi podnijeli.

MOJportal.ba: Da se ipak vratimo na set antikorupcionih zakona, šta su ključne zamjerke protivnika donošenja zakona?

Nermin Nikšić: Upravo to je ključni razlog našeg ogorčenja i moje tvrdnje na samom početku intervjua. Nije bilo nikavih konkretnih zamjerki. Odnosno kako tada u Parlamentu i danas se u javnosti  iznose zamjerke na stvari koje uopšte nisu predviđene predloženim zakonima. Najveća laž i manipulacija je da se predlaže formiranje Agencije koja bi vršila istrage i oduzimala imovinu. To je potpuna besmislica i ko god je makar prelistao zakon mogao je jasno vidjeti da je to laž. Postupak oduzimanja nezakonito stečene imovine je u potpunosti u rukama tužilaca i sudova, dok se Agencija pojavljuje u fazi upravljanja imovinom koju joj dodijeli sud. To je evropski standard i najbolja praksa koju već godinama imamo u EU ali i zemljama regije. Nažalost, mnogi daju suprotne ocjene iako jako dobru znaju da to nije tačno. Dakle, lažima i manipulacijama srušena je najveća antikorupciona reforma u FBiH. Potrudit ću se ovih dana da se tekst zakona javno objavi. Neka nam onda oni koji su na lažima gradili svoj stav i javno kritikovali predložene zakone ukažu u kojoj se odredbi zakona propisije da će tužioce i sudije posebnih odjela imenovati Vlada, a ne VSTV, da će biti formirana posebna tužilaštva i u kantonima, da će službenici Agencije upadati ljudima u kuće i oduzimati imovinu, da bilo ko drugi osim suda može donijeti odluku o oduzimanju imovine ili da bilo ko osim tužilaštva može to predložiti… Svakako da bi nakon toga u svim demokratskim zemljama  oni koji su to uradili trebali objasniti građanima ko je u FBiH sada ovlašten i kako će oduzimati opljačkano, ko će i kako suditi za korupciju, te ko će i kako udariti organizirani kriminal?  Sve su to ovi zakoni omogućavali, a trenutno zakoni to ne nude.

MOJportal.ba: Mnogi tvrde kako trenutni zakoni nude te instrumente ali se oni ne koriste?

Nermin Nikšić: Trenutna zakonska rješenja kada je u pitanju efikasna borba protiv korupcije i organiziranog kriminala, a naročito kada je u pitanju oduzimanje nezakonito stečene imovine u Federaciji BiH su prevaziđena. U Federaciji BiH je nemoguće mjerama osiguranja blokirati imovinu do okončanja postupka. Danas nije moguće oduzeti nezakonitu imovinu koju kriminalac prenese recimo na nekog od najbliže rodbine ili neko treće lice. Zato svi oni svu svoju imovinu prodaju ili prenesu na suprugu, bliskog rođaka ili nekog trećeg prije kraja postupka. U trenutnom krivičnom sistemu ne postoji institut svjedoka pokajnika koji je ključan u borbi protiv organiziranih kriminalnih grupa. Sve to su ovi zakoni omogućavali.

MOJportal.ba: Zašto su onda protiv ovih zakona ustale institucije poput Vrhovnog suda FBiH ili Federalnog tužilaštva?

Nermin Nikšić: To je posebna priča. Imali smo priliku više puta razgovarati u procesu od izrade nacrta do konačnog prijedloga zakona. Iako smo se dogovorili da sve konkretne primjedbe pošalju u Vladu kako bi ih razmotrili i ukoliko budu prihvatljive ugradili u zakone, oni su se odlučili da pišu Evropskoj komisiji. Zanimljivo je kako deset kantonalnih tužilaštava u FBiH koja vode ogroman postotak tužilačkog posla u FBiH nisu imali nikakvih zamjerki već su zamjerke stalno dolazile od Federalnog tužilaštva. Da opet ne bude kako ih podcjenjujem najbolje da sami kažu koliko su podigli optužnica u posljednjih desetak godina!?  Siguran sam kako nema više od broja prsta na jednoj ruci. Vrhovni sud je također izabrao lakši put, pa je kao i Tužilaštvo pisao Evropskoj komisiji umjesto Vladi.

Mi smo primjedbe koje su ove institucije, kao i VSTV, uputile kroz javnu raspravu uvažili u najvećoj mogućoj mjeri. Nismo prihvatili stavove koji su govorili da nama ovakvi zakoni ne trebaju ili da su preuranjeni. Ako smo mi zemlja u kojoj nema korpcije i kriminala onda nam zaista ovakvi zakoni i ne trebaju. Nažalost, očito je puno onih koji misle kako je sistem u kojem nema oduzimanja nezakonito stečene imovine, u kojem nema slučajeva procesuiranja korupcije i u kojem nema kažnjavanja privrednog kriminala dobar. Meni nije. Ja ne mislim da je dobro kada istrage o kriminalu u FDS, Bosnalijeku, Petrolu Ljubuški, Terminalima traju po pet ili deset godina, odnosno onoliko koliko treba da odu u zastaru. Mi smo ovim zakonima željeli promijeniti taj sistem, ali do daljnjeg on ostaje takav kakav jeste.

MOJportal.ba: Sutra je Skupština akcionara Elektroprenosa, očekujete li da ova državna kompanija konačno počne sa radom?

Nermin Nikšić: Nadam se da hoće jer već dvije godine to pokušavamo osigurati. Nažalost priča se svela na podjelu dobiti, a svi prešućuju da smo mi nakon pet godina konačno krenuli u proces promjene uprave i Upravnog odbora. Po prvi put bi trebali usvojiti finansijske izvještaje i stvoriti uvjete za izradu investicionih planova. No svi uporno govore o 100 miliona dobiti. Pri tome sve frca od straha za sudbinu kompanije. Nema razloga, javno poručujem svim dušebrižnicima kao neće doći do promjene Statuta Elektroprenosa. Ali isto tako mislim kako je vrijeme da se javno kaže kako više od 300 miliona KM novca naših građana, kojeg kroz račune za struju plaćaju Elektroprenosu, stoji na računima stranih banaka koji na osnovu njega daju kredite istim tim građanima ili institucijama ove zemlje. Dakle našim novcem nas kreditiraju, a kad mi dogovorimo da dio tih sredstava usmjerimo u budžete, a ostatak u investicije onda na noge skoče brojni predstavnici međunarodne zajednice iskazujući zabrinutost. Ne dopuštam nikom od njih da više voli ovu zemlju od mene i zato nema potrebe da se sakrivaju iza nekih kvazipatriotskih poruka. Pošteno je priznati i ne treba od toga bježati da je sva priča i briga oko Elektroprenosa ustvari priča o interesu i priča o njima koji brane interes svojih banaka i svojih zemalja. Isto tako sam i ja ovdje da branim interes naših građana i ja ću to raditi najbolje što mogu bez obzira na sve.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close