Javne ličnostiM plus

Sretan rođendan dr. Adnanu Musliji

Adnan Muslija rođen je u Visokom 17. 4. 1969. godine. Srednju elektrotehničku školu završio je u Kaknju, a studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1998. godine.   Magistrirao  je  2011. godine na Fakultetu  poslovne ekonomije u Banjoj Luci. U svom profesionalnom radu kandidat je bio angažiran kao consultant na različitim nacionalnim i internacionalnim projektima:, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malezija;  Institut für Wirtschaftswissenschaften, Univerzitet u Beču, Austrija;  te Islamic University of Medina  Kraljevina Saudi Arabija, Takođe je važno naglasiti da je živio i radio u Turskoj, Austriji, Švicarskoj, Maleziji, Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu.

Naučni i akademski interesi dr. Adnana Muslije kreću se u okviru istraživanja složenih oblasti:        dobro upravljanje, direktne strane investicije, poslovna ekonomija i turizam. Kao autor ili koautor učestvovao je na 15 međunarodnih naučnih konferencija i objavio preko 20 naučnih radova u svjetskim relevantnim naučnim časopisima.                                                                   Doktorska disertacija kandidata Adnana Muslije pod naslovom  Aplikacija principa dobrog upravljanja državnom upravom u funkciji unapređenja direktnih stranih investicija kao faktora ekonomskog razvoja sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu  predstavlja originalno istraživanje izuzetno aktuelne teme povezane sa pitanjima modeliranja međuzavisnosti direktnih stranih investicja i dobrog upravljanja državnom upravom na globalnom nivou kao i na primjeru Bosne i Hercegovine.

Komisija za odbranu doktorske disertacije:

dr. Merdža Handalić Plahonjić, dr. Sahrudin Sarajčić, dr. Ademir Abdić, dr. Dževad Šašić, dr. Amel Delić

Datum odbrane:

 5. 6. 2020. godine

Univerzitet i fakultet / akademija:

Univerzitet u Sarajevu,

Fakultet za upravu

Mentor:

prof. dr. Sahrudin Sarajčić  

***

Promocija doktora nauka i umjetnosti Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 17. decembra 2020. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II),      uz poštivanje svih važećih mjera epidemiološke zaštite.                                                    
Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ promovirali su 61 kandidata i kandidatkinju na čast doktora nauka i umjetnosti. Promocija doktora nauka i umjetnosti održana je uz poštivanje svih važećih mjera epidemiološke zaštite, te su doktori nauka i umjetnosti promovirani po grupama.

Među promoviranim kandidatima je i naš sugrađanin dr. Adnan Muslija

Naslov doktorske diertacije: Aplikacija principa dobrog upravljanja državnom upravom u funkciji unapređenja direktnih stranih investicija kao faktora ekonomskog razvoja s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close