Nalazi voda koje nisu zdravstveno ispravne

Po programu „Lokalni vodni objekti“ 2012 uzeta je voda  na fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu.

Program“Škole-Voda za piće „ oktobar 2012

Nalazi voda koje nisu zdravstveno ispravne

  1. Lokalni vodovod „Livade“-Loznik
    Nalaz fiziko hemijske analize udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbijedno koristiti samo pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.
  2. Javna česma Topuzovo polje
    Nalaz fiziko hemijske analize udovoljava zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija. Voda se može bezbijedno koristiti samo pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode.


Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close