Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza iz Programa „Lokalni vodni objekti“

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza Programa „Lokalni vodni objekti“ koji udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

Javna česma „Babino“ Džindići
Lokalni vodovod „Lisičak“ Dubrave
Lokalni vodovod „Gornje Moštre“
Lokalni vodovod „Velijina voda“ Muhašinovići
Lokalni vodovod „Radio-stanica“ Donja Zimča
Lokalni vodovod „Radinovići“
Lokalni vodovod „Donje Moštre“
Lokalni vodovod „Musjenica“ Hlapčevići
Lokalni vodovod „Vrelo“ Džindići
Lokalni vodovod „Slatina“ Radovlje
Lokalni vodovod „Krečane“ Radovlje

Nalazi fiziko-hemijskih i mikrobioloških analiza Programa „Lokalni vodni objekti“ koji ne udovoljavaju zahtjevima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće kod lokalnih vodnih objekata:

Lokalni vodovod „Bukovik “ Vilenjak (ova voda nije zdravstveno ispravna zbog nedozvoljenog prisustva bakterija). Voda se može koristiti za piće SAMO pod uslovom da se dezinfikuje ili prokuhava najmanje 15 minuta ključanja vode. Potrebno je terensko ispitivanje objekta, dezinfekcija vode i ev.sanacija objekta. Preporučuje se ponoviti fiziko hemijsku i mikrobiološku analizu vode.
Područna škola Orašac-bunar. Mikrobiološki nalaz uredan . Prema mikrobiološkoj čistoći ova voda bi se mogla koristiti za piće. Fiziko hemijski  ova voda nije zdravstveno ispravna zbog blago povećanog stepena mutnoće. Potrebno je preispitati  sanitarno-tehničke karakteristike vodnog objekta i zone sanitarne zaštite, u smislu otklanjanja mogućnosti prodiranja površinskih i otpadnih voda u objekat. Preporučuje se ponoviti hemijsku i mikrobiološku analizu vode nakon poduzetih mjera. Vodu uredno i adekvatno hlorisati.

www.magazinplus.eu – Dom zdravlja Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close