Visoko

Nakon rekonstrukcije puta u naselju Maurovići uslijedila i izgradnja javne rasvjete

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je započela realizaciju projekta Izgradnja javne rasvjete u naselju Maurovići.

Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „Elvik“ d.o.o. Srebrenik, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „CONSTRUCT PROJEKT“ d.o.o. Zavidovići.

U toku radova planira se ugraditi 28 rasvjetnih tijela, jedan set razvodnog ormara i 1280 m napojnog kabla.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena iz Budžeta općine Visoko za 2019. godinu, a ukupna vrijednost radova iznosi 20.365,02 KM sa PDV-om.

Rok izvođenja radova je 40 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Projekat izgradnje javne rasvjete predstavlja jedan od ključnih projekata poboljšanja općih uvjeta stanovanja svih mještana. Ovi radovi su najavljeni prošle godine, nakon okončanja projekta rekonstrukcije lokalnog puta.

Press Općine Visoko 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close