Na Listi ugroženih spomenika i Mlinica u selu Budoši kod Trebinja

Na Listu ugroženih spomenika, za koje je neophodno izvršiti hitne mjere zaštite da bi se spriječilo njihovo potpuno uništenje uvršten je historijski spomenik – Mlinica u selu Budoši kod Trebinja.

To je nakon sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika potvrdila predsjedavajuća Komisije Ljiljana Ševo navodeći da se insistira na osiguranju finansijskih i tehničkih uvjeta za što hitnije intervencije na ovom dobru jer je došlo do urušavanja krova i destrukcije zidova ovog izuzetno vrijednog svjedočanstva o narodnoj arhitekturi BiH.

Također, Komisija je donijela odluku kojom se historijski spomenik – Spomen- kosturnica u Trnovu briše s privremene liste nacionalnih spomenika, jer je skluptura koja je dominantni  element spomenika i nosilac njegove umjetničke i oblikovane vrijednosti nestala nakon 1995. godine otkada je njena lokacija nepoznata.

– U vezi  s proglašenjem groblja harema Stare džamije na Svatovskoj glavici u Lastvi kod Trebinja Komisija je odlučila da nacionalnim spomenikom proglasi samo groblje jer je džamija, uz koju se groblje nalazi, novi objekat podignut na mjestu starijeg objekta mimo konzervatorskih principa – rekla je nakon sjednice predsjedavajuća Komisije Ljiljana Ševo.

Iz tih razloga džamija, koja čak ima i novo ime – džamija Ademira Jerkovića ne uživa status nacionalnog spomenika.

Komisija je podržala zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja da se osposobi veslačka staza na Velikom plivskom jezeru u Jajcu.

– S obzirom na tu sportsku funkciju podržali smo ovaj prijedlog uz napomenu da novoizgrađeni objekti moraju biti prilagođeni terenu i krajoliku – kazala je Ševo.

Komisija je dala negativno mišljenje o izgradnji tehnološkog objekta na potezu od Bembaše do Kozije ćuprije u zoni zaštite Prirodno graditeljske cjeline – Isa-begove zavije u Sarajevu, gdje je inače zabranjeno građenje.

To je predložilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, kojem je Komisija predložila da se održi sastanak nadležnih institucija s investitorima da bi se prikupile detaljnije informacije o planiranoj gradnji te sugerirala druga lokacija.

Na sjednici je podržan predloženi prednacrt zakona o proglašenju ”Zaštićenog pejzaža Bentbaša” uz uvjet da mjere zaštite budu usklađene s mjerama zaštite koje se odnose na Prirodno-graditeljsku cjelinu Isa-begove zavije.

Imajući u vidu da su općinska odjeljenja za prostorno uređenje i katastar Komisiji dostavili nove ažurirane katastarske podatke, po kojima se vidi da je u nekim slučajevima došlo do cijepanja parcela, a u drugim se radi o novom premjeru,  Komisija je donijela izmjene i dopune prethodno proglašenih dobara.

– Ti novi podaci pomažu da se veoma precizno i konkretno unese tzv. teret na te parcele, čime se omogućava provođenje mjera zaštite – rekla je Ševo.

Na sjednici je zaključeno da se džamija Bidorija ili kako se ranije zvala džamija srednjeg džemata s haremom na Uni ne može proglasiti nacionalnim spomenikom, s obzirom na to da je na mjestu stare džamije koja je imala drvenu munaru sagrađena potpuno nova, bez poštovanja principa konzervacije i rehabilitacije, s potpuno drugačijom betonskom munarom koja se nalazi pored objekta.

Komisija je zaključila da projekt rekonstrukcije Šarene džamije s haremom u Tuzli nije u skladu s mjerama zaštite jer podrazumijeva uklanjanje vrijednih originalnih dijelova džamije.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close