NA DJECI SVIJET OSTAJE – PAZITE ŠTA NAM DAJETE!

Otvoreno pismo – Poruka vlastima u Bosni i Hercegovini

NA DJECI SVIJET OSTAJE – PAZITE ŠTA NAM DAJETE!

Mi smo djeca, članovi deset dječijih grupa u zajednici iz Banjaluke, Konjica, Prijedora, Sarajeva, Trebinja, Tuzle, Vogošće i Zenice. Protekle dvije godine učili smo o pravima djeteta i načinima našeg učešća u pitanjima koja se tiču  nas djece, nosilaca prava. Naše aktivnosti odvijale su se u okviru projekta „Snažniji glas za djecu“ koji je podržan od strane Evropske unije, Save the Children i Unicef-a.
Konvencija o pravima djeteta nam garantuje pravo na participaciju i iznošenje našeg mišljenja, pravo da aktivno učestvujemo u stvaranju što boljih uslova za život sve djece. Organizovali smo humanitarne akcije, akcije opremanja školskih kabineta i biblioteka, čistili i uređivali naša školska dvorišta, izgradili dva parka za djecu, pričali sa načelnicima općina, vjećnicima, ministirma.

Danas, kada završavamo jednu priču u knjizi našeg daljeg djelovanja, želimo poslati poruku vlastima, odnosno svima onima čija je dužnost i odgovornost da se brinu o nama, djeci.

Mi znamo da je Bosna i Hercegovina potpisnica Konvencije o pravima djeteta i da kao takva treba i ima obavezu da sprovodi i poštuje naša prava. Nažalost, situacija nije baš takva. Vlast se o nama dovoljno ne brine niti naša mišljenja shvata ozbiljno. Sve ostaje na izreci „Djeca su naša budućnost“, mi želimo bolju sadašnjost!
Osobe koje su na vlasti nisu dovoljno upoznate sa Konvencijom, a upravo oni treba da odlučuju o djeci. Jedan predsjednik Općinskog vijeća nam je tokom intervjua rekao da Konvenciju nikad nije ni vidio.
Naša zemlja nije usvojila Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana (JMBG). Bebe, naši sugrađani, zbog toga  ne mogu ostvariti svoja osnovna prava čak i kada je njihov život u pitanju.

Nažalost, tome nije kraj…

Životni standard i uslovi u kojima žive djeca nisu dobri.  Naši roditelji trebaju posao da bi mi dostojanstveno i sigurno odrastali. Nama trebaju besplatni i redovni sistematski pregledi, u našim školama nema dovoljno sapuna i čistih toaleta, nemamo svi fiskulturne sale, hrana koja nam se nudi nije zdrava. Mi imamo pravo na čist vazduh i okolinu, čistu vodu i čistu hranu, trebaju nam jasni ekološki standardi za sve gradove u Bosni i Hercegovini.

Tražimo od naše države da usvoji Zakon o transplantaciji organa i na sve druge načine obezbijedi adekvatno liječenje za djecu.

Želimo okolinu bez nasilja, nad djecom i među djecom! Mi se često osjećamo nesigurno na našim ulicama. Tražimo da se poveća sigurnost djece u saobraćaju, da se uklone psi sa ulice i naprave azili, da se poveća bezbjednost djece u školama i ne dozvoli blizina droge i oružja.

Imamo pravo na kvalitetnije obrazovanje za svu djecu! Sve je više nagomilavanja nastavnog plana i programa, a sve je manje kvalitetno obrazovanih mladih ljudi. Mi predlažemo organizovanje dodatne edukacije za nastavnike, interaktivni rad u manjim grupama, adekvatna sredstva za rad i obezbjeđenje adekvatnog prostora za realizaciju aktivnosti.

Imamo pravo na igru, imamo pravo na zdrav život! Trebamo izgradnju više igrališta, parkova i sportskih dvorana.

Predlažemo da se školski resursi, prostorni i ljudski, iskoriste kako bi djeca imala besplatne aktivnosti. Time bismo omogućili ravnopravnost za svu djecu bez obzira na imovinsko stanje.

Želimo manje serija,  a više edukativnih i zabavnih emisija! Ni mediji nisu dovoljno naklonjeni djeci! Javni servisi nemaju u svojoj programskoj šemi dovoljno emisija prilagođenih dječijem uzrastu. Mi predlažemo da se poveća broj emisija za djecu i mlade i to ciljano za sve uzraste. Mediji bi obavezno trebali adekvatno obilježiti uzrast za sadržaj koji slijedi.

Uvaži i moje mišljenje ako pričaš o meni! Mi mislimo da vlasti trebaju da pitaju djecu i da zajedno odlučuju sa nama o pitanjima koja se tiču upravo nas.

Naša poruka vlastima mogla je biti mnogo duža. Ovdje ćemo stati, do nekog novog pisma.

Dijete sam, dakle postojim!

Nosilac aktivnosti: “Naša djeca” Sarajevo. Partneri u realizaciji: “Budimo aktivni” Sarajevo; “Centar za prava djeteta” Konjic; “Naša djeca” Zenica; “Step by Step” Sarajevo; “Sunce nam je zajedničko” Trebinje; “Svjetionik” Prijedor; “Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica” Banja Luka; “Zdravo da ste” Banja Luka; “Zemlja djece” Tuzla.

Sadržaj ovog pisma je isključiva odgovornost Organizacije „Naša djeca“ Sarajevo i mreže „Snažniji glas za djecu“  i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close