Kultura

Na Ahiret preselio dr. Mustafa Imamović

U ponedjeljak je u Sarajevu na Ahiret preselio prof. Mustafa Imamović, jedno od najznačanijih imena u bosanskohercegovačkoj akademskoj zajednici.

Mustafa Imamović je rođen 1941. godine u Gradačcu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao je, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesor je historije države i prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Tokom univerzitetske karijere predavao je na pravnim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Mostaru i Rijeci. Također je predavao na Odjeljenju za historiju Yale Univerziteta (New Haven), te na više drugih univerziteta u SAD.Autor je monografija Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak BiH 1878-1914, za koju je dobio republičku nagradu za nauku “Veselin Masleša”, zatim Bosanski Ustav i Bošnjaci u emigraciji.

Koautor je monografija Muslimani i bošnjaštvo i Ekonomski genocid nad Muslimanima, kao i knjige Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja drugog svjetskog rata. Autor je knjige “Historija Bošnjaka”.Autor je i koautor nekoliko univerzitetskih i srednjoškolskih udžbenika. Uz to je do sada objavio oko 350 studija, rasprava i članaka iz historije političkih i pravnih institucija BiH i bivše Jugoslavije, političkog i kulturnog razvitka Bošnjaka, različitih aspekata jevrejske historije i općenito razvitka civilizacije.Bio je urednik i član redakcije više časopisa i enciklopedija. Njegovi radovi prevođeni su i objavljivani na engleskom, njemačkom, španskom, albanskom, turskom, arapskom i perzijskom jeziku.

BIR

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close