Mustafa ef. Spahić: Moramo se uvezivati u dobru i općem hajru

Dugogodišnji profesor Gazi Husrev-begove medrese i imam džamije Čobanija

Mustafa ef. Spahić, dugogodišnji profesor Gazi Husrev-begove medrese i imam džamije Čobanija, zasigurno jedan od poštovanijih ljudi unutar Islamske zajednice u BiH, u razgovoru za “Dnevni avaz” ocijenio je pozitivnom konsolidaciju bošnjačkog političkog faktora u smislu konačnog okretanja prema općem dobru. To je ono što je začeto i otvaranjem unutarbošnjačkog dijaloga nakon bajramskog susreta lidera vodećih bošnjačkih stranaka, SDA i SBB-a, Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića.

Političke frke

Efendija Spahić, koji već godinama temeljito analizira političke prilike u BiH, objasnio je to primjerom odnosa među bošnjačkim predstavnicima u regionu.

– Bošnjaci u okruženju imaju sve ove političke frke, neću namjerno da kažem političke stranke. Oni itekako imaju razumijevanje dok se do besvijesti glože. Bilo šta da počnu zajedno raditi, neka, recimo, krenemo pošumljavati zajedno, to će se tumačiti kao opasnost, u smislu da se tu nešto krije… – kaže ef. Spahić za “Avaz”.

Ne želi ulaziti u pitanje konkretne saradnje dvije političke stranke, ali zato otvoreno govori o principima na kojima insistira i vjera:

– Vezivanja, približavanja među ljudima, vraćanje povjerenja, saradnje, solidarnosti. Sve što je u smislu prolazne, trenutne slabosti, sve to ne može imati nikakav značaj pred onim što veže ljude: sudbina, život, slični uvjeti života, saradnja, solidarnost, sigurnost. Nije niko sam o sebi ovisan. U tom smislu, ja kao pojedinac, čovjek, ja sam na tom tragu. Sve moje što u meni postoji usmjereno je ka tome što ljude približava Bogu, a međusobno povezuje. Jer, iz nesigurnosti se javlja strah, u strahu se javljaju projekcije, teorije zavjere. Različit postaje suprotan, suprotan postaje protivnik, a protivnik neprijatelj.

Prema njemu, umjesto da “čovjek čovjeku bude vuk”, potrebno je da napokon, kako kaže Marks, “čovjek čovjeku bude čovjek”.

– Moramo se uvezivati u dobru, u hajru, u koristi… Politika je u osnovnoj tradiciji najviša nauka, najviša umna praksa. Ljudi moraju djelovati zajednički, institucionalno, organizirano. Nije demokratija urlanje po ulicama. Nema demokratije bez institucionalnog organiziranog političkog života… Bošnjaci i muslimani uopće moraju shvatiti da mogu opstajati i živjeti samo kroz institucije – naglasio je u svom stilu.

Prema njemu, ocjenjujući svoje stanje, Bošnjaci u obzir moraju uzeti i prilike u svijetu, kao i položaj muslimana u drugim zemljama svijeta.

– Bošnjaci u kontekstu događanja u Siriji, Egiptu, Maliju, Nigeriji, Nigeru, Sudanu, Bliskom i Srednjem istoku, dakle po cijenu života, moraju insistirati na javnosti, proceduri, na vladavini prava, pravnoj državi, ustavnom poretku, na ograničenoj, nadziranoj i provjeravanoj vlasti, podjeli vlasti… Moraju insistirati na civilizacijskom jedinstvu, komunikacijskom jedinstvu svijeta, jedinstvu svijeta u pogledu sigurnosti i povjerenja među ljudima. Moraju se mnogo više racionalno i objektivno ponašati umjesto emotivno i ne smiju nasjedati na parole ove ili one vrste. Bošnjaci moraju biti svjesni da je na sceni svjetska holivudizacija čovječanstva u kojoj se vrši indijanizacija dvije milijarde muslimana – upozorio je naš sugovornik.

Svođenje na plemena

A indijanizacija dvije milijarde ljudi, prema Spahiću, nije moguća bez tribalizacije njihove svijesti.

– A suština tribalne svijesti jeste da vi nemate osjećaj ni svijest ni povezanosti, ni jedinstva, ni udruživanja, ni organiziranja, ni državnosti, ni pravnosti, ni političkog poretka izvan roda i plemena. Naprimjer, u BiH to vam je šezdesetak političkih stranaka. To je tribalizacija svijesti. I kada se izvrši tribalizacija, nijedno indijansko pleme nije priteklo drugome u pomoć kada ga je bijeli čovjek iskorjenjivao. Kada se izvrši indijanizacija i tribalizacija u okviru svjetske holivudske svijesti, gdje dvije milijarde muslimana krvare, muslimane u suštini svedete na pitbulove – zaključio je Spahić.

Država i nacija iznad stranaka

– Proklet neka je bilo ko u bošnjačkom narodu i u BiH, bilo kako da se zove i bilo koja stranka da je u pitanju, ko poslije ovakvog iskustva, ovakve drame i degradacije, dakle ko kroz stranačke oči gleda na državu, naciju, kulturu, tradiciju, opstanak, Ustav, zakon, red, sigurnost ljudi, mir, povjerenje, solidarnost. U tome ne mogu postojati stranke. Stranke mogu oko političkih viđenja kako da se nešto uradi. Ali cilj ostaje isti, jer sudbina roda ostaje ista – istakao je ef. Spahić.

Sukob civilizacija

– Muslimani unaprijed reagiraju na unaprijed planirane, programirane, visokosofisticirane parole koje su uobličene u knjizi “Sukob civilizacija” Semjuela Hantingtona (Samuel Huntington). Razni hantingtoni na deset godina unaprijed znaju kako ćemo reagirati. Na karikature Poslanika, a. s., recimo, reagiramo vikom, drekom, demonstracija, napadima na ambasade, umjesto da pred ambasade odnesemo cvijeće! Onaj ko pravi karikature Poslanika, ne može napraviti karikaturu Poslanika. Njega Allah štiti. Onaj pravi karikaturu svoje duše i srca koji u svome projektu izaziva muslimane da budu onakvi kakve ih on zamišlja, a ne kakvi oni pred Bogom i ljudima jesu – smatra Spahić.

Autor: F. VELE -avaz.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close