MUP ZDK: POZIV GRAĐANIMA

Uvaženi građani.

Jutros, sa početkom u 08,00 sati, policijski komesar Fahrudin Bečirović je u prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona održao sastanak sa članovima Štaba za koordiniranje i rukovođenje aktivnostima, sastavljenim od najodgovornijih službenika i rukovodilaca navedene Uprave, na kojem je temeljito razmatrana sigurnosna situacija u Federaciji BiH i u Zeničko-dobojskom kantonu, a u kontekstu posljednjih događaja u Tuzli i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini.

Na održanom sastanku su definirane i utvrđene sve aktivnosti koje se poduzimaju i koje će biti poduzimane od strane policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na sprječavanju izgreda i incidentnih situacija, kao i drugih slučajeva narušavanja javnog reda i mira, te dokumentovanja i procesuiranja istih.

Na sastanku je između ostalog usvojen zaključak, kojim je naloženo angažovanje svih raspoloživih policijskih snaga ove Uprave policije, sa ciljem sprječavanja nastanka nereda i slučajeva narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

Kako je naglašeno, osnovni zadatak svakog policijskog službenika je zaštita života i imovine svih građana, te zaštita ustavnog poretka i vladavine prava.

U ovom kontekstu, želimo posebno da naglasimo da policija prvenstveno štiti građane i njihovu imovinu, da sprečava upotrebu nasilja, te da u okviru svojih nadležnosti sprečava činjenje krivičnih djela i drugih nedozvoljenih radnji počinjenih od strane grupa i pojedinaca.

Pored dosljedne primjene pozitivnih propisa, obaveza ove Uprave policije je i očuvanje javnog reda i mira, kao i obezbjeđenje normalnog funkcionisanja svih institucija, subjekata i komunikacija u našem Kantonu. Nasilnim demonstracijama i blokadama saobraćajnica, naročito magistralnih, funkcionisanje svih institucija i drugih subjekata je u cjelosti ili djelimično onemogućeno, a javni red i mir je narušen i u tim slučajevima, policijski službenici su obavezni preduzeti zakonom predviđene mjere i radnje na sprječavanju takvih aktivnosti.

U svim slučajevima nasilničkog ponašanja, narušavanja javnog reda i mira, činjenja izgreda i napada na ovlaštena službena lica, policijski službenici će zadokumentovati nedozvoljene radnje, a prema počiniocima istih poduzeti zakonom predviđene mjere.

Naravno da ova Uprava policije itekako razumije određene kategorije građana koje su nezadovoljne radom određenih institucija i nivoa vlasti u rješavanju njihovih osnovnih egzistencijalnih pitanja, kada su primorani da radikalnim metodama rješavaju svoje životne probleme, ali isto tako ne možemo ih podržati u određenim nezakonitim pojavama i aktivnostima kao što je nasilje i uništavanje imovine, jer su ogromne posljedice tih radnji, a zakonom nam je stavljena u obaveza sprječavanje takvih aktivnosti.

Takođe je istaknuto da smo svjesni jasne razlike između obespravljenih radnika, koji u svojim zahtjevima nastoje okončati svoju dugogodišnju borbu u postizanju zakonitih prava iz radnih odnosa, te tražiti odgovornost onih koji su im ta prava uskratili, i kriminogenih lica i huligana, koji ovakve situacije vješto koriste za činjenje krađa, razbojništava, pljački, te stvaranja anarhije i jednog haotičnog stanja.

Posebno naglašavamo činjenicu da se uništavanjem imovine i sukobima neće doći do bilo kakvih rješenja. Neupitno je da svaki građanin ima pravo na javno okupljanje i mirno izražavanje nezadovoljstva i proteste, ali da isto tako, bez obzira koliko su zahtjevi opravdani, niko nema pravo na nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti građana i njihove imovine.

Želimo da se zahvalimo svim našim građanima koji su prisustvovali jučerašnjim protestima ispred zgrade Vlade Zeničko-dobojskog kantona na korektnom ponašanju, te ih molimo da njihovo eventualno učešće u najavljenim protestima bude mirno, dostojanstveno i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

URED POLICIJSKOG KOMESARA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close