M:Tel prestigao BH Telecom po rezultatima profita u 2014.

NASTAVLJA SE PARTIJSKO I ROĐAČKO KRČMLJENJE NAJVEćE BH KOMPANIJE

Usljed ozbiljnih optužbi za korputivne djelatnosti, u BH Telecom upala je ovih dana i SIPA te oduzela veliki dio dokumenacije. Da li je vrijeme da Vlada FBIH, u cilju zaustavljanja daljnjeg propadanje kompanije u kojoj vlada nepotizam i pljačka državne imovine, ponudi BH Telecom na prodaju

BH Telecom izgubio je dugo godina neprikosnovenu titulu najproftabilnije bh. kompanije, izvještava poslovni portal Indikator.ba. Prema razultatima ostvarenim u prvom polugodištu ove godine pretekao ga je banjalučki m:tel. M:Tel je u prvom polugodištu 2014. godine ostvario neto dobit od 45,9 miliona KM, dok je dobit BH Telecoma iznosila 43,8 miliona KM.

I dok je dobit m:tela u prvih pola godine porasla za oko 3%, dobit BH Telecoma, koja je godinama u silaznoj putanji, pala je za više od 25 posto.

Poslovni prihodi BH Telecoma još uvijek su veći od m:telovih, ali se i tu razlika smanjuje. Poslovni prihodi BH Telecoma iznosili su na polugodištu 268,3 miliona KM i zabilježili su pad od 2,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, prihodi m:tela povećani su za 3 posto, sa 227,7 miliona na 234,7 mil. KM. Poslovni rashodi m:tela iznose 178,8 mil. KM, a poslovni rashodi BH Telecoma 220,4 mil. KM. BH Telecom je na kraju prvog polugodišta ove godine zapošljavao 3.514 radnika, a m.tel 2.185.

Treba napomenuti da se podaci za m:tel odnose na m:tel grupu, koja je uključivala i društvo TT Inžinjering doo Banjaluka, ali je ono pripojeno matičnoj kompaniji 31. januara 2014. godine. Takođe, m:tel a.d. ima i 49 posto udjela u pridruženom društvu m.tel d.o.o. Podgorica. M.tel je, kao što je poznato, u toku sticanja većinskog paketa u Logosoftu d.o.o. Sarajevo, ali do izdavanja polugodišnjih finansijskih izvještaja transakcija nije okončana.

Upozoravajući izvještaji o padu profita ove monoploske kompanije stižu sa svih strana, pa je tako ovih dana objavljeno kako BH Telecom ima pad dobiti za četvrtinu u prvih 6 mjeseci 2014. BH Telecom d.d. Sarajevo ostvario je u prvom polugodištu 2014. godine neto dobit od 43,8 miliona KM, što je za oko četvrtinu manje nego u istom periodu prošle godine, kada je dobit iznosila 58,5 miliona KM, izvještavaju ovih dana stručni poslovni mediji.

BH Telecom je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario poslovne prihode od 268,3 miliona KM, što je manje nego u istom periodu 2013. godine kada su ovi prihodi iznosili 271,7 miliona KM. Na pad poslovnih prihoda uticala je manja prodaja na domaćem kao i na stranom tržištu. Poslovni rashodi iznosili su 220,4 miliona KM i povećani su za oko 6 mil. KM u odnosu na prvo polugodište prošle godine kada su iznosili 214,3 mil.

Pad prihoda ove kompanije povezuje se i sa neodgovornim djelovanjem dijela menadženta ove kompanije, zbog čega je ovih dana SIPA upala u ovu kompaniju i izuzela veliki dio dokumentacije koja svjedoči o koruptivnim aktivnostima dijela uprave ove kompanije sa kojom u posljednjih godina upravljaju kadrovi SDA ali  dijelom i SDP-a.

depo

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close