Mobilizacija volontera za otvaranje Lokalnog volonterskog servisa

Udruženje „Damar omladine“ od 01.04.2014. godine kreće u mobilizaciju volontera na području općine Visoko u skladu sa Zakonom o volontiranju Federacije BiH u sklopu Lokalnog volonterskog servisa.

Razlog  mobilizacije volontera sa područja općine Visoko jeste  otvaranje  Lokalnog volonterskog servisa u našim kancelarijma.

Lokalni volonterski sevis će biti namjenjen svim nevladinim organizacijama,  Javnim ustanovama, obrazovnim institucijama, neformalnim skupinama, kao i svim građanima sa područja općine Visoko koji iskažu interes za volontiranjem kao i potrebu za volonterima.

Shodno Zakonu o volontiranju Federacije BiH svaki volonter će biti obavezan popuniti upitnik za volontere koji sadrži lične informacije kao i informacije o obrazovanju  i radnom statusu.

Nevladine organizacije, javne ustanove, obrazovne institucije kao i neformalne skupine ljudi bit će obavezni također popuniti upitnik o potražnji volontera i potrebama za volonterskim programima koji će biti nuđeni od strane Lokalnog volonterskog servisa.

Svaki volonter koji bude angažovan od strane Lokalnog volonterskog servisa i organizatora volontiranja  će dobiti volontersku knjižicu gdje će mu uredno biti zabilježena svaka programska aktivnost ovjerena i opečaćena od strane supervizora ili organizacije/institucije  koja ga unajmljuje.

Uposlenici Lokalnog volonterskog sevisa neće dozvoliti iskorištavanje volontera na terenu, niti bilo kakvu zloupotrebu volontera  shodno sa principima volontiranja iz Zakona o volontiranju Federacije BiH.

Radno vrijeme Lokalnog volonterskog servisa će biti svakog radnog dana od 10h do 14h počevši od 01.04.2014. godine.

Udruženje „Damar omladine“ apeluje na svoje volontere da se priključe Lokalnom volonterskom servisu iz razloga što se rade dugoročni programi  gdje će po završetku programa  na osnovu Zakona o volontiranju FBiH taj rad, ukoliko je u struci,  biti priznat kao radno iskustvo.

Za svaki volonterski dugoročni program Udruženje „Damar omladine“ će potraživati akreditovanje istog od Ministarstva pravde BiH kao i dostavljati izvještaje istom o volontiranju na području općine Visoko do 28.02. u godini.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close