MMF usvojio novi Kodeks fiskalne transparentosti

Međunarodni monetarni fond je usvojio novi Kodeks fiskalne transparentosti, a koji stavlja naglasak na fiskalne rizike, kvalitet fiskalnog izvještavanja, procjene, i budžetiranje.
Ovak kodeks, takođe, omogućuje procjenu ključnih praksi transparentnosti i reformskih potreba zemalja.
Transparentnost je važna za efikasno fiskalno upravljanje, te pomaže da vlade imaju tačnu sliku o svojim finansijama prilikom donošenja ekonomskih odluka, uključujući i troškove i benefite od promjena politika i potencijalnih fiskalnih rizika. Ona, također, opskrbljava zakonodavna tijela, tržišta i građane informacijama koje su im potrebne da vlade drže odgovorim.
Novi Kodeks fiskalne transparentosti i nova Evaulacija fiskalne transparentosti su dio nastojanja MMF-a do osnaži fiskalni nadzor, podrži javne politike, te poboljša fiskalnu odgovornost. Izvršni odbor MMF-a, u kojem su zastupljene sve zemlje članice, upravo je odobrio prva tri stupa novog četverostupnog kodeksa.
Novi kodeks obuhvaća četiri ključna elementa fiskalne transparentnosti:
• I. stup: fiskalnog izvještavanja, koji bi trebao ponuditi relevantne, sveobuhvatne, pravovremene i pouzdane informacije o finansijskom položaju i uspješnosti vlade.
• Stup II: Fiskalna predviđanje i budžetiranje, koje bi trebao dati jasan izvještaj o vladinim budžetskim projekcijama i namjerama, zajedno sa sveobuhvatnim, pravodobnim, i kredibilnim projekcijama razvoja javnih finansija.
• Stup III: Fiskalna analiza rizika i upravljanja, koji bi trebao da osigura da se rizici za javne finansije dislociraju, da budu analizirani i da se njima upravlja, a fiskalno odlučivanje preko javnog sektora uspješno koordinira.
• Stup IV: Upravljanje prihodima od resursa, koja bi trebalo dati transparentan okvir za vlasništvo, ugovaranje, poreze i korištenje prirodnih resursa.
Dok su stupovi I, II i III dovršeni, stup IV će biti završen do kraja ove godine, a zahtijeva prilagođavanje načelima prva tri stupa, posebno s obzirom na karakteristike resursima bogatih zemalja.
Fiskalna transparentnost smatra se jednim od glavniih preduvjeta uspješnog upravljanja državom. MMF-ov kodeks fiskalne transparentosti prvi put je publikovan 1998., a posljednji put promijenjen 2007.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close