Mladi Volonteri: Promocija zaštite djece od nasilja kroz kreativnu radionicu u Visokom

Borba protiv nasilja nad djecom bit će promovirana kroz dječiju radionicu koja će se održati u ponedjeljak 28.10.2013.godine, u 10:00 sati, u Visokom, gradski park preko puta zgrade Vizija, a u okviru projekta “Recimo NE nasilju nad djecom.”
Djeca će kroz aktivnosti kreativnih radionica kao što su bojanje, crtanje, rukotvorine i igre, naučiti o svojim pravima, ličnom prostoru i načinu kako da reagiraju i iskomuniciraju moguću zloupotrebu i zlostavljanje.
Ovom prilikom, organizatori će građanima dijeliti informativne materijale i sakupljati potpise za peticiju kojom se od vlasti traži da ispune svoje obaveze vezane za ratificiranje UN konvencije o zaštiti djece od nasilja.
Bosna i Hercegovina je prihvatajući obaveze iz člana 19 UN Konvencije o pravima djeteta obavezna da preuzme sve odgovarajuće zakonodavne, administrativne, socijalne i obrazovne mjere radi zaštite djeteta od svih oblika nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja.
Cilj projekta je da informira i podigne svijest o pravima djeteta, te o zaštiti djece od svih oblika mentalnog i fizičkog nasilja, povreda, zloupotrebe, zanemarivanja, nemarnog odnosa, maltretiranja, eksploatacije, kao i seksualne zloupotrebe djeteta.

“Recimo NE nasilju nad djecom” je regionalni projekat UNICEF-a koji finansira Evropska Unija, koordinira Centar za Promociju Civilnog Društva (CPCD), a radionicu u Visokom implementira Udruženje “Mladi Volonteri” koje je član Mreže NVO-a za eliminaciju nasilja nad djecom (NEVAC).

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Sanju Bianculli, putem e-maila: sanjab@viamedia.ba ili na broj telefona 062 347 295.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close