BiHPolitika

Mirza Ganić, zastupnik u Parlamentu FBiH: Nacrt zakona o konverziji kredita …

Na prijedlog zastupnika u Parlamentu FBIH Mirze Ganića (SDA) na 9. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBIH uvrštena je na dnevni red tačka koja tretira Nacrt zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM).

U okviru elaboracije ove tačke dnevnog reda na sjednici Parlamenta FBIH zastupnik  Mirza Ganić (SDA) je istakao:

”Predstavnički dom Parlamenta FBIH imenovao je Komisiju za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima. Komisija je analizirajući i uvažavajući dokumnetaciju koju je imala na uvid, a koja je dostavljena od strane UG Švicarac i Hypo Alpe Adria banke iskazala da se mišljenje Komisije podudara s mišljenjem Institucije Ombusmena za zaštitu potrošaća u BiH, koje je iskazano kroz analizu jednog od spornih ugovora.

Kako bi građani razumjeli o čemu se radi pokušat ću ukratko pojasniti.

Naime, Zakon o deviznom poslovanju iz 1998. godine u članu 56. je istakao da banke mogu odobravati kredite domaćim pravnim licima radi plačanja u inostranstvu, s tim da se na odobreni devizni kredit može plaćati kamata u devizama. Vlada na prijedlog Ministarstva propisuje i uslove uz koje se mogu odobravati ovi krediti.

Upravo ovaj član zakona iz 1998. godine daje najjači argument o nezakonitosti. Konkretno, na ugovore o kreditu (s valutnom klauzulom) koji su  zaključeni do 05.08.2010. godine primjenjuje se stari  Zakon o deviznom poslovanju (Zakon iz 1998. godine),  koji ne predviđa valutne klauzule, osim za ugovore o kreditu zaključene s domaćim pravnim licima s ciljem plačanja u inostranstvu.

Kako su svi sporni ugovori o kreditu zaključeni prije 2010. godine, a ako je korisnik kredita fizičko lice, ugovorene odredbe vezane za valutnu klauzulu CHF u suprotnosti su sa članom 56. Zakona o deviznom poslovanju.

Shodno navedenom, a zbog kompleksnosti predmeta sporog rada nadležnih sudova u drugostepenom postupku, Komisija je cijenila da Predstavnički dom Parlamenta FBIH u općem interesu za Federaciju BIH i zaštitu naših građana hitno treba donijeti zakonske akte iz svoje nadležnosti koji će tretirati pitanje konverzije kredita vezanih uz CHF i KM.

S tim u vezi članovi Komisije, kao zastupnici u Federalnom Parlamentu uputili su u parlamentarnu proceduru Zakon koji tretira konverziju kredita sa valutnom klauzulom švicarskih franaka u konvertibilne marke.

Bitno za razumijevanje problema je istaknuti da su građani koji su opterećeni kreditnim zaduženjem u CHF-u u veoma teškoj situaciji, pa su s tim u vezi do sada  poznata  23 slučaja samoubistva, preko 100 korisnika kredita je umrlo prijekom smrću zbog moždanih i srčanih udara, a stotine korisnika kredita je oboljelo od depresije zajedno sa svojim porodicama i žirantima.

A kako i ne bi kada su rate u kontinuitetu rasle, a što je dovelo i do povečanja glavnice i rate. Kroz primjer najbolje možemo shvatiti veličinu ovog problema. Jedan naš građanin je podigao kredit 20 000KM, trebao je po ugovoru vratiti 31 000KM, a kada je počeo rasti švicarski franak u cilju svoje zaštite podigao je kredit u drugoj banci kako bi zatvorio kredit u CHF-u i to iznosom od   51 000KM. Također, imamo korisnika koji su 10 godina uredno vraćali kredit, a danas su dužni isti iznos kao i kada su podigli kredit.

Jučer je to bio Kemo, a mogli ste biti VI ili ja!

Zbog toga je veoma važno da svi prepoznamo problem, pa između ostalog i banka, te da damo punu podršku našim građanima. Kao predsjednik Komisije i kao Komisija mi to radimo na ovakav način. Iskreno očekujem da ljudski pristup ovom problemu preovlada, bez obzira s koje strane gledamo.”

Pored navedenog izlaganja Mirza Ganić je pomenutu temu detaljnije elaborirao kao gost na BHT 1 u emisiji ”Tema dana” i kao gost u Dnevniku 3. Federalne televizije.

Video link:
http://www.bhrt.ba/bht1-emisije/tema-dana-bht1/tema-dana-19-04-2016/

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close