Mirza Ganić: Inicijativa da se u JU Dom Zdravlja Visoko u dječijem odjelu uposli još jedan pedijatar

Mirza Ganić, SDA kantonalni poslanik u Skupštini ZDK na jučerašnjoj sjednici je uputio Inicijativu koju donosimo u cjelosti.

MOLIM DRUGU SMJENU DOKTORA PEDIJATRA ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENE USLUGE DJECI U JU DOM ZDRAVLJA VISOKO

 

Uvaženi,

iniciran izlaganjanjem direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja gosp. Begića u povodu produženja radnog vremena za ovjeru zdravstvenih knjižica, a sa željom da se istakne evidentan problem s kojim se susreću građani Visokog pokrećem inicijativu da se uz pomoć Zavoda i Ministarstva u JU Dom Zdravlja Visoko u dječijem odjelu uposli još jedan pedijatar, jer je postojeće stanje i u normalnim okolnostima izuzetno teško zbog obima posla, a kamo li u okolnostima kada je jedan od postojeća dva pedijatra na bolovanju, godišnjem odmoru, edukaciji i sl.

Djeca ne planiraju kad će biti bolesna i svoju bolest ne mogu odgoditi za sutra, tako da smatram urgentnim da se uposli još jedan pedijatar i da se obrazuje druga smjena, kako se ne bi dešavale situacije da oni građani koji uredno plaćaju zdravstveno osiguranje (osigurani su) bivaju prinuđeni zdravstvenu uslugu za svoje dijete tražiti privatno, jer su zakasnili predati knjižice do određenog vremenskog perioda ili je doktor već preopterećen tj. primo je dovoljan broj pacijenata.

Obzirom da je Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK iskazao pozitivno poslovanje u iznosu od 3,2 miliona, evidento je da u toj uštedi ima i finasijskih sredstava iz Visokog,  a ne ulazeći u nadležnosti niti kriterije za koje je očito da nisu dobro postavljeni, jer je problem vidljiv,smatram da  je neophodno uputitiovu incijativu s molbom da se djeluje u pravcu organizovanja druge smjene na način preraspodjele drugog uposlenika na poslove pedijatra  ili upošljavanjem novog uposlenika.

Molim Vas da ovaj problem shvatite ozbiljno i reagujete u pravcu stvaranja boljeg ambijenta u pružanju zdravstvene usluge djeci.

U nadi da ćete usaglasti stavove i unaprijediti proces pružanja zdravstvene zaštite na način kako je navedeno u incijativi unaprijed Vam se zahvaljujem!

S poštovanjem,

 

Mirza Ganić dipl.ing.

 

P.S. Incijativa će biti proslijeđena i upravnom odboru Dom Zdravlja Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close