Miralem Galijašević, novoimenovani premijer ZDK: Moratorij na zapošljavanje u okviru budžetskih korisnika

MIRALEM GALIJAŠEVIĆ ZA VIJESTI.BA

BEZ OBZIRA NA VIŠE NIVOE, U ZDK NEMA NIKAKVIH TENZIJA U FORMIRANJU VLASTI

Jedna od prvih mjera nove Vlade biće moratorij na zapošljavanje u okviru budžetskih korisnika, a sa druge strane, program štednje koji će u dugoročnom periodu učiniti stabilnim budžet Kantona. Prve godine bićemo koncentrisani na ove mjere, a onda kroz program rada razvijati druge zacrtane politike i programske ciljeve, istakao je u razgovoru za Vijesti.ba novoimenovani premijer Zeničko – dobojskog kantona (ZDK) Miralem Galijašević (SDA).

VIJESTI.BA: Imenovani ste za premijera ZDK. Koji su naredni koraci kada je riječ o formiranju Vlade?

GALIJAŠEVIĆ: Kao premijer Kantona u roku od najmanje sedam dana prije početka sjednice Skupštine Kantona, na kojoj će se vršiti potvrđivanje Vlade, treba da dostavim predsjedavajućoj Skupštine svoj prijedlog kandidata za ministre. Nakon toga, ona će taj prijedlog proslijediti Komisiji za izbor i imenovanje, koja će na osnovu tog prijedloga utvrditi prijedlog odluke o utvrđivanju sastava nove Vlade ZDK.

Liste kandidata za ministre dostavili su SDA i HDZ BiH, čeka se DF i nadam se da će to biti završeno do kraja ove sedmice, kako bi se formiranje Vlade moglo očekivati početkom marta.  SDA će pripasti Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo za pravosuđe. U nadležnosti DF-a biće Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo unutrašnjih poslova, a HDZ BiH su pripali Ministarstvo finansija i Ministarstvo za privredu.

VIJESTI.BA: Prethodnih dana bili smo svjedoci određenih teza da bi parlamentarna većina na državnom nivou mogla biti ugrožena. Na koji način se takve tenzije odražavaju na kantonalni nivo vlasti?

GALIJAŠEVIĆ: Upoznat sam o problemima putem informacija iz medija. Lideri sve tri stranke pominju državni i federalni nivo vlasti, a nisam čuo da se pominje kantonalni nivo vlasti. Mislim da to neće uticati na formiranje vlasti u kantonima. Bez obzira šta će se desiti na višim nivoima, mislim da se u ovim procesima otišlo predaleko, recimo kroz izbor rukovodstva Skupštine ZDK, gdje je predsjedavajući iz DF. Izabrani su i domovi naroda na državnom i federalnom nivou.

VIJESTI.BA: ZDK, dakle, ima stabilnu skupštinsku većinu?

GALIJAŠEVIĆ: Imamo tijesnu skupštinsku većinu, ali smatram da je dostatna za normalan rad. Ako ne bude nervoza unutar koalicije, neće biti problema u funkcionisanju. Svojim radom nastojaću da procesi budu transparentni i stranke budu upoznate o svemu, tako da ne očekujem da će biti problema.

VIJESTI.BA: Premijer ZDK bili ste od 2006. do 2010. godine. Šta se od tog perioda do danas promijenilo? Koje greške se ne smiju ponoviti u naredne četiri godine? 

GALIJAŠEVIĆ: U vrijeme kada sam bio premijer, u ZDK bila je stabilna socio – ekonomska i finansijska situacija. Za funkcionisanje Kantona vrlo je važan stabilan i uravnotežen budžet. Mi smo imali budžet koji je bio likvidan. U ovom trenutku ne raspolažem detaljnim informacijama u kakvom je stanju sadašnji budžet, no očito da je u kolapsu.

Kantoni imaju isključive nadležnosti u četiri oblasti – pravosuđe, zdravstvo, policija i obrazovanje, a podijeljene nadležnosti su u socijalnoj zaštiti i boračkoj zaštiti. To je čisto troškovna odgovornost kantona. Mislim da prethodna Vlada nije obratila pažnju na javnu potrošnju. Očito da je došlo do probijanja stavke javne potrošnje, a prije svega mislim na povećanje plata.

S tim u vezi, jedna od prvih mjera nove Vlade biće moratorij na zapošljavanje u okviru budžetskih korisnika, a sa druge strane, program štednje koji će u dugoročnom periodu učiniti stabilnim budžet Kantona. Prve godine bićemo koncentrisani na ove mjere, a onda kroz program rada razvijati druge zacrtane politike i programske ciljeve.

VIJESTI.BA: Ogroman problem u ZDK predstavlja veliki procenat nezaposlenosti. Šta nova Vlada mora uraditi po tom pitanju? Budući da ste ekonomista po struci, koji su Vaši prijedlozi za poboljšanje ekonomske situacije?

GALIJAŠEVIĆ: Prethodne godine imali smo situaciju, po prvi put, da je broj nezaposlenih veći od broja zaposlenih. Zabilježen je pad i domaćih i stranih investicija, što je bio indikator da se dešavaju promjene kod potencijalnih investitora u ZDK. Politička nestabilnost, nedovoljna zaštita investitora, kao i kompletan poslovni ambijent zasigurno su parametri koji su udaljili investitore sa ovih prostora.

ZDK bio je u jednom periodu kanton koji je bio poželjan za ulaganje. Međutim, postao je nestabilno područje, jer investitori imaju velike namete. Naš prvi zadatak će biti da kreiramo povoljan poslovni ambijent kroz probijanje administrativnih barijera za pokretanje biznisa, smanjivanje vremena i broja dozvola za otvaranje fabrika, te smanjenje opterećenja na plate i rad, kao i stvaranje pravne sigurnosti za investitore koji žele ovdje ulagati. To možemo u saradnji sa državnim i federalnim nivoima vlasti.

Dokument koji je podržala međunarodna zajednica i finansijske institucije – Sporazum o rastu i zapošljavanju u BiH kroz šest tačaka nudi reformske mjere koje bi pospješile i poboljšale ambijent za investiranje.

VIJESTI.BA: Jedno od prioritetnih pitanja trebalo bi da bude pomoć stanovništvu ugroženom prošlogodišnjim poplavama i pogođenom klizištima. Kakvi su planovi u tom smislu?

GALIJAŠEVIĆ: Pitanje je da li budžet ima kapacitete da zadovolji sve koji su u potrebi za rekonstrukcijom i obnovom domova. Mislim i na građane i na privrednike. Smatram da je prošla vlast trebalo brže da reaguje, te da stvori određene baze podataka, odnosno sistemski pristupiti registraciji onih koji su bili u problemima. U ZDK bile su pojedine opštine koje su odgovorile na pravi način, prije svega mislim na Zenicu i Kakanj.

U narednom periodu moramo dobro analizirati situaciju, te pokušati stvoriti određene fondove, budući da su sredstva iz budžeta. Nadam se i da će nam međunarodna zajednica pomoći u svemu, a moguća su i rješenja na kreditnoj osnovi. Nastojaćemo biti potpuno transparentni u tom poslu i nadam se da ćemo vratiti vjeru u pravednost vlasti, ako je to izgubljeno.

Razgovarala: Nevena Šarenac

(Vijesti.ba)

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close